Nieuws

Pensioenen per 1 januari 2023 verhoogd met 3,39%

18 december 2022

We proberen ieder jaar de pensioenen (zowel pensioenaanspraken als pensioenrechten) te verhogen met stijging van de prijzen. Daarbij houden we rekening met de financiële positie van het fonds en verhogen we alleen als die verhoging naar verwachting ook in de toekomst gegeven kan worden. Dit heet toekomstbestendig indexeren. Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten de opgebouwde en ingegane pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 3,39%.

Om te bepalen of we uw pensioen per 1 januari 2023 kunnen verhogen, kijken we – conform het indexatiebeleid – naar de stand van de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2022. De beleidsdekkingsgraad per eind oktober was 116,1%. Volgens ons indexatiebeleid mogen we de pensioenen dan gedeeltelijk verhogen. Bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en 120% is dat tussen 0% en 50% verhoging van de Consumentenprijsindex voor alle huishoudens.

Recordinflatie

Om te bepalen hoeveel we uw pensioen kunnen verhogen kijken we naar de stijging van de prijzen (Consumentenprijsindex alle huishoudens), gemeten van oktober 2021 tot oktober 2022. In deze periode zijn de prijzen enorm gestegen, namelijk 14,33%. Wij realiseren ons dat de toegekende indexatie met de huidige hoge inflatie leidt tot een daling in koopkracht. Doordat we meerdere jaren niet (volledig) hebben kunnen indexeren is er ook een indexatieachterstand. Het indexatiebesluit is echter genomen volgens het indexatiebeleid van het fonds waarbij wordt uitgegaan van de maximale wettelijke ruimte. 

Verruimde grenzen voor indexatie geen optie

Met de huidige hoge inflatie is er veel aandacht voor het onderwerp indexatie. Per 1 juli 2022 geeft de wet meer ruimte aan pensioenfondsen om pensioenen te kunnen indexeren. Sociale partners moeten dan wel de intentie hebben uitgesproken om de pensioenen die zijn opgebouwd in de huidige regeling straks om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling. In 2023 zullen de cao-partijen in het kader van de Wet toekomst pensioenen de gesprekken hierover opstarten. Op dit moment kunnen wij nog niet van deze wettelijke mogelijkheid gebruik maken.

Afwijkende indexatiebepalingen

Voor de groepen deelnemers met een onvoorwaardelijke indexatie geldt dat zij de prijsinflatie krijgen toegekend volgens hun pensioenreglement.