Nieuws

Hogere pensioenopbouw in 2023 door stijging rente

18 december 2022

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het bestuur beslist jaarlijks welk opbouwpercentage haalbaar is. Dit wordt besloten op basis van de premie die uw werkgever en u samen betalen, maar ook de renteontwikkeling heeft hier een rol in. Het streven is een fiscaal maximale pensioenopbouw van 1,875% over uw salaris -/- AOW-franchise.

Afgelopen jaren waren de opbouwpercentages door de lage rente een stuk lager dan de beoogde ambitie van 1,875%. Het is verheugend te constateren dat door de fors gestegen rente weer een hogere pensioenopbouw mogelijk is.

Opbouwpercentages 2023

Pensioenopbouw medewerkers Volksbank  

1,875%

Pensioenopbouw medewerkers Athora

1,766%

Verschil in opbouw ten opzichte van de ambitie

Het is fijn dat de opbouw van pensioen voor 2023 voor de Volksbank weer geheel en voor Athora bijna gelijk is aan de ambitie van 1,875% van de pensioengrondslag. Dit neemt niet weg dat de afgelopen jaren door de lage rente minder pensioen opgebouwd is. Het verschil in opbouw ziet er over de afgelopen jaren ziet er als volgt uit: 

 

 

Volksbank

 

 

Athora

 

 

Ambitie Feitelijk Verschil Ambitie

Feitelijk 

Verschil

Opbouwpercentage 2014

2,150%

2,150%

0,000%

2,150%

2,150%

0,000%

Opbouwpercentage 2015

1,875%

1,750%

0,125%

1,875%

1,750%

0,125%

Opbouwpercentage 2016

1,875%

1,875%

0,000%

1,875%

1,875%

0,000%

Opbouwpercentage 2017

1,875%

1,875%

0,000%

1,875%

1,875%

0,000%

Opbouwpercentage 2018

1,875%

1,800%

0,075%

1,875%

1,710%

0,165%

Opbouwpercentage 2019

1,875%

1,760%

0,115%

1,875%

1,640%

0,235%

Opbouwpercentage 2020

1,875%

1,317%

0,558%

1,875%

1,209%

0,666%

Opbouwpercentage 2021

1,875%

1,207%

0,668%

1,875%

1,050%

0,825%
Opbouwpercentage 2022 1,875% 1,300% 0,575% 1,875% 1,120% 0,755%
      2,116%     2,771%

Het betekent dat op uw pensioendatum uw pensioen lager zal zijn dan de ambitie van de werkgevers was. U kunt zelf het beste beoordelen of uw pensioen nog in lijn is met wat u denkt nodig te hebben na uw pensionering. In Mijn planner in Mijn pensioen kunt u nog eens rustig kijken en diverse scenario’s over bijvoorbeeld vervroegde pensionering inzichtelijk maken en kunt u beoordelen of u uw pensioen misschien nog privé wilt aanvullen.

Veelgestelde vragen

 • Pensioenfonds SNS REAAL voert zowel de pensioenregeling van de Volksbank als Athora uit. U bouwt pensioen op in een zogenoemde CDC-regeling. CDC is de afkorting van Collective Defined Contribution (collectieve beschikbare premieregeling). Dit betekent dat in de cao’s van de Volksbank en Athora vaste afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de premie die uw werkgever en u samen betalen voor pensioen.

  Voor de Volksbank is dit maximaal 24% van het pensioengevende salaris exclusief uitvoeringskosten en voor Athora is dit 23% van het pensioengevende salaris inclusief uitvoeringskosten. Deze premie wordt ieder jaar aangewend voor de inkoop van pensioen bij het pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt jaarlijks hoeveel pensioen voor deze premie kan worden ingekocht.

 • Op het moment van splitsing van SNS REAAL in bank en verzekeraar waren de premie en bestandsopbouw van de Volksbank en Athora vergelijkbaar. Nu zijn er verschillen in zowel de premie en het deelnemersbestand. Zo is naast het eerder genoemde verschil in premie, de gemiddelde leeftijd bij Athora inmiddels bijvoorbeeld aanzienlijk hoger dan bij de Volksbank. Daardoor is de opbouw 0,11%-punt lager dan het fiscaal maximum.

 • We leggen het uit aan de hand van twee voorbeelden. 

  Een medewerker van de Volksbank werkt 100% en verdient € 45.000 op jaarbasis. Zijn pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met de franchise (vermindering in verband met je AOW).

  In dit geval bedraagt de pensioengrondslag € 45.000 -/- € 16.322 = € 28.678.
  In 2023 bouwt hij 1,875% x € 28.678 = € 537,71 ouderdomspensioen op dat ingaat op 68 jaar en levenslang wordt uitgekeerd.

  Een medewerker van Athora NL werkt 100% en verdient € 45.000 op jaarbasis. Zijn pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met de franchise (vermindering in verband met je AOW).

  In dit geval bedraagt de pensioengrondslag € 45.000 -/- € 16.322 = € 28.678.
  In 2023 bouwt hij 1,766% x € 28.678 = € 506,45 ouderdomspensioen op dat ingaat op 68 jaar en levenslang wordt uitgekeerd.

  Met het fiscaal maximum opbouwpercentage van 1,875% zou de jaarlijkse pensioenopbouw 1,875% x € 28.678 = € 537,71 zijn.
  Een verschil van ruim € 31 per jaar. Indien de pensioenopbouw lager blijft dan de streefopbouw, dan loopt dit verschil steeds verder op.

 •  

  2022

  2023

  Franchise

  € 14.802

  € 16.322

  Maximum pensioengevend salaris

  € 114.866

  € 128.810

  In lijn met de ontwikkeling van het minimumloon is daarbij sprake van een forse toename van het maximum pensioengevend salaris.

  Afhankelijk van de hoogte van het pensioengevend salaris van de medewerker, heeft dit ook invloed op de hoogte van de eigen bijdrage (bij Athora: 4,5% van de pensioengrondslag; bij de Volksbank 5,0% van de pensioengrondslag).

  Voor medewerkers met pensioengevend salaris boven de € 128.810 is dit effect het grootst. Voor hen stijgt de pensioengrondslag naar verwachting van € 100.064 naar € 112.488.

  Voor de medewerkers Athora stijgt daardoor de maandelijkse eigen bijdrage van € 375 naar € 422. Op jaarbasis is dat een stijging van € 4.503 naar € 5.062.

  Voor medewerkers de Volksbank stijgt de maandelijkse eigen bijdrage van € 417 naar € 469. Op jaarbasis is dat een stijging van € 5003 naar € 5.624.

  Dit is zichtbaar op de loonstrook en heeft effect op het netto loon. Uiteraard staat hier tegenover dat de pensioenopbouw ook fors toeneemt.