Nieuws

Horizon verbreden? Word lid van het verantwoordingsorgaan van ons Pensioenfonds!

15 november 2021

Wil jij graag actief meepraten over diverse pensioenonderwerpen en je oordeel kunnen geven over het beleid dat door het bestuur van het pensioenfonds wordt gevoerd en de keuzes die voor de toekomst worden gemaakt? Dan is het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds zeker iets voor jou!

Wat is het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt alle bij het pensioenfonds betrokken deelnemers en werkgevers. Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het door het bestuur gevoerde beleid en geeft het bestuur advies over allerlei aangelegenheden en over bepaalde voorgenomen besluiten. Daarbij bekijkt het VO met name of het bestuur de belangen van alle mensen die bij het fonds pensioen opbouwen of hebben opgebouwd heeft afgewogen.

Daarnaast draagt het verantwoordingsorgaan bestuursleden namens de deelnemers en de pensioengerechtigden voor. Ook draagt het VO de leden van de Raad van Toezicht voor.

Geef je op voor het VO!

Wil jij je kandidaat stellen om actief deel te nemen in het verantwoordingsorgaan? Stuur dan per email je CV en je motivatie, vóór 5 december 2021 naar het pensioenfonds: info@pensioenfondssnsreaal.nl.

Meer informatie?

Ook als je vragen hebt over de functie, stuur dan even een mail naar info@pensioenfondssnsreaal.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Wat bieden we jou?

Als lid van het verantwoordingsorgaan krijg je te maken met diverse vraagstukken waar je een mening over moet vormen. Het biedt je daarmee:

  • Een verbreding van je blikveld en draagt bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling
  • Daar waar nodig bieden we je de mogelijkheid om hiervoor opleidingen te volgen

Welke kandidaten zoeken wij?

Op dit moment bestaat het verantwoordingsorgaan uit deelnemers die bij de Volksbank en Athora werkzaam zijn. Daarnaast uit werkgeversleden en pensioengerechtigdenleden. Per 1 januari 2022 loopt de zittingstermijn af van de deelnemers die bij de Volksbank werkzaam zijn. Als je het leuk vindt om met multidisciplinaire vraagstukken bezig te zijn en je medeverantwoordelijk wil zijn voor het wel en wee van ons pensioenfonds, dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk hier de volledige profielschets.

Er zijn drie plaatsen beschikbaar voor deelnemers die bij de Volksbank werkzaam zijn. Bij aanmelding van niet meer dan drie geschikte kandidaten, zullen zij automatisch worden verkozen. Als meer dan drie geschikte kandidaten zich aanmelden, waar wij vanuit gaan, dan zullen verkiezingen worden uitgeschreven.

Over pensioenfonds SNS REAAL

Pensioenfonds SNS REAAL voert de pensioenregeling uit voor zo’n 20.000 (oud) medewerkers van de Volksbank en Athora NL en beheert een vermogen van ruim 4 miljard Euro.