Nieuws

Meld u aan voor het verantwoordingsorgaan!

13 december 2022

Meld u aan voor het verantwoordingsorgaan

Wilt u graag actief meepraten over de diverse pensioenthema’s en uw oordeel geven over het beleid van Pensioenfonds SNS Reaal? Dan is het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds misschien iets voor u! In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de huidige gepensioneerde leden zijn wij op zoek naar mensen die de vrij komende zetels (in totaal komen er vier zetels beschikbaar) willen bezetten. Voor de leden uit Athora NL loopt de zittingstermijn binnenkort ook af en komen twee vrije stoelen beschikbaar voor Athora-collega's. 

Wat is het verantwoordingsorgaan?

Het Verantwoordingsorgaan (VO) vertegenwoordigt alle bij het pensioenfonds betrokken deelnemers en werkgevers. Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het door het bestuur gevoerde beleid en geeft het bestuur advies over allerlei aangelegenheden en voorgenomen besluiten. Daarbij bekijkt het VO met name of het bestuur de belangen evenwichtig behartigt van alle mensen die bij het fonds pensioen opbouwen of hebben opgebouwd. Daarnaast draagt het Verantwoordingsorgaan bestuursleden voor namens de deelnemers en de pensioengerechtigden. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit werknemers van de Volksbank en Athora NL en vertegenwoordigers namens gepensioneerden.

Kandidaten gezocht namens gepensioneerden en werknemers namens Athora 

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de huidige gepensioneerde leden zijn wij op zoek naar mensen die de vrij komende zetels (in totaal komen er vier zetels namens gepensioneerden beschikbaar) willen bezetten. Bij aanmelding van niet meer dan vier geschikte kandidaten, zullen zij automatisch worden verkozen. Wij verwachten echter dat zich meer dan vier geschikte kandidaten aanmelden. In dat geval zullen verkiezingen worden uitgeschreven. 

Voor de leden uit Athora NL loopt de zittingstermijn binnenkort ook af en komen twee vrije stoelen beschikbaar voor Athora-collega's. Blijft het aantal aanmeldingen beperkt tot twee dan zijn die automatisch verkozen. Hebben we straks meer dan twee kandidaten? Dan volgt er een verkiezing. Gezien de huidige samenstelling van het VO en het belang dat het VO hecht aan diversiteit worden in het bijzonder jongere medewerkers en vrouwen uitgenodigd om te reageren.  

Vindt u het leuk om in uitdagende tijden binnen de pensioenbranche met multidisciplinaire vraagstukken bezig te zijn en medeverantwoordelijk te zijn voor het wel en wee van ons pensioenfonds? Bekijk dan de volledige profielschets.

Meer informatie en opgeven?

Meer informatie over de rol van het Verantwoordingsorgaan vindt u hier. Bekijk ook de profielschets voor een lid van het VO.

Wilt u zich kandidaat stellen om actief deel te nemen in het verantwoordingsorgaan? Stuur dan per email uw CV en uw motivatie, vóór 15 januari 2023 naar het pensioenfonds info@pensioenfondssnsreaal.nl.