Over ons

Even voorstellen

Wij zijn Stichting Pensioenfonds SNS REAAL:

 • Meer dan 5.000 werknemers bouwen pensioen bij ons op. 
 • Elke maand keren we aan bijna 4.000 pensioengerechtigden een pensioen uit. Daarbij denkt u waarschijnlijk aan ouderdomspensioen, maar we zorgen ook voor pensioen voor uw nabestaanden als u er niet meer bent.
 • Ons kantoor vindt u aan het Pettelaarpark 120 in 's-Hertogenbosch.
 • Het pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenregeling uit van de Volksbank, Athora Nl en aangesloten ondernemingen Stichting Beheer SNS REAAL en Stichting Fonds 21. 
Bekijk meer kerncijfers

Wij zorgen voor uw pensioen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde van uw werkgever. Die bepaalt hoe de pensioenregeling eruitziet, samen met de werknemersorganisaties. Wij toetsen of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Daarnaast zorgen we dat uw pensioen goed wordt geadministreerd en dat u goed bent geïnformeerd. Ook beleggen we de premie die we ontvangen om ervoor te zorgen dat u het afgesproken pensioen krijgt.

Wie zitten er in het bestuur?
Jonge mensen loungen

Controle op het pensioenfonds

 • Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het beleid van het bestuur en adviseert bijvoorbeeld over het communicatiebeleid, de klachtenregeling en de beloning van het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan leest u in het jaarverslag
 • De Raad van Toezicht is de opvolger van de Visitatiecommissie. De raad bestaat uit drie leden. Deze leden zijn onafhankelijk van het pensioenfonds, van partijen waaraan het fonds taken heeft uitbesteed en van bij het fonds aangesloten ondernemingen. 
 • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) let op de communicatie van het pensioenfonds met zijn deelnemers.
 • De Nederlandsche Bank (DNB) controleert de financiële opzet van het pensioenfonds en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders van de instelling.

Pensioenbureau

Het pensioenbureau ondersteunt het bestuur in de beleidsvoorbereiding en zorgt in samenwerking met de verschillende uitvoerders en richting toezichthouders voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken binnen het fonds.

 • Sybrand Nauta - Directeur
 • Haïtse Hoos - Investment officer
 • Alicia Hof - Business Controler 
 • Max Muntinga - Bestuurssecretaris 
 • John van Wanrooij - Manager Risk
 • Miranda van de Weem - Directiesecretaresse
 • Anthony Cuijpers - Beleidsmedewerker pensioenen
 • Meggie Senders - Communicatieadviseur
 • Ronald Sijsenaar - Sleutelfunctiehouder
 • Maurits van den Oever - Risk manager
 • Pieter Heesterbeek, projectleider Programma Wtp
 • Judith Ubink, projectsecretaris Programma Wtp
 • Remco Tonkes, IT Risk Manager

Bestuurscommissies

Om de organisatie van het fonds zo effectief mogelijk in te richten heeft het bestuur een drietal commissies in het leven geroepen. De commissies geven invulling aan door het bestuur genomen besluiten en hebben een adviserende rol over het te voeren beleid. 

Lees meer

Missie pensioenfonds

Wij zorgen voor onze deelnemers en hun gezinnen voor een inkomen voor later met deze pensioenregelingen. Bij ons handelen staat het belang van onze deelnemers voorop. Wij doen dit op een duurzame en verantwoorde wijze. Voor de bij ons aangesloten werkgevers willen wij de beste partner zijn bij het uitvoeren en in stand houden van hun pensioenarbeidsvoorwaarde aan hun werknemers.

Lees meer

Samen met anderen

De pensioenadministratie wordt verzorgd door Blue Sky Group. Goldman Sachs Asset Management is de vermogensbeheerder van het pensioenfonds. Deze partijen rapporteren over hun werkzaamheden aan het pensioenbureau.