Nieuws

Beleidsdekkingsgraad september: 115,8%

28 oktober 2022

De beleidsdekkingsgraad nam in september met 0,3%-punt toe, van 115,5% naar 115,8%. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie)

De rente is in de afgelopen maand fors gestegen. Door de stijgende rente daalden de verplichtingen sterk. De vastrentende waarden en aandelen daalden eveneens in september. De daling van de beleggingen was sterker dan de daling van de verplichtingen. Dit resulteerde in een uiteindelijke daling van de dekkingsgraad (UFR) van 119,6% in augustus naar 118,9% in september.