Nieuws

Wet toekomst pensioenen half jaar uitgesteld

18 oktober 2022

De Wet toekomst pensioenen, waarin de regels voor het nieuwe pensioenstelsel zijn opgenomen, is een half jaar uitgesteld. Minister Schouten verwacht dat, als alles volgens plan verloopt, de Wet toekomst pensioenen ingaat op 1 juli 2023.

Het was de bedoeling dat de nieuwe pensioenregels per 1 januari 2023 in zouden gaan. De behandeling in de Tweede Kamer vraagt echter meer tijd. En na behandeling in de Tweede Kamer, moet ook de Eerste Kamer zich nog buigen over de nieuwe wet. Minister Schouten verwacht dat, als alles volgens plan verloopt, de Wet toekomst pensioenen ingaat op 1 juli 2023.

Daarna moet er nog veel uitgewerkt worden en duurt het nog een paar jaar voordat de nieuwe regels vertaald zijn in een nieuwe pensioenregeling voor u. In de tussentijd leest u de laatste informatie over de nieuwe pensioenregels en uw pensioenregeling ook op onze website en in de nieuwsbrieven.  De uiterste datum waarop de pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe regels, blijft voorlopig ongewijzigd: 1 januari 2027.

Wat betekent dit voor uw pensioen op dit moment?

Op dit moment verandert er nog niets aan de pensioenregeling. Uw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige regeling.