Nieuws

Beleidsdekkingsgraad augustus 2022: 115,5%

26 september 2022

De beleidsdekkingsgraad nam in augustus met 0,5%-punt toe, van 115,0% naar 115,5%. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

Ontwikkelingen in augustus

De rente is in augustus 2022 fors gestegen. Door de stijgende rente daalden de verplichtingen sterk. De vastrentende waarden en aandelen daalden eveneens in augustus. De daling van de beleggingen was minder sterk dan de daling van de verplichtingen. Dit resulteerde in een uiteindelijke stijging van de actuele dekkingsgraad van 114,9% in juli naar 119,6% in augustus.