Pensioen 123 Laag 2

Als er een tekort is

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Pensioenfonds SNS REAAL ondanks alle voorzorgen niet voldoende financiële middelen heeft om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets veranderen.

Financieel gezond binnen 10 jaar

Als onze financiële situatie niet goed genoeg is, moeten we een herstelplan maken. Daarin staat hoe we weer financieel gezond worden binnen 10 jaar.

De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan het pensioenfonds besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen of om de pensioenregeling te wijzigen.

Voor meer informatie over hoe Pensioenfonds SNS REAAL er financieel voor staat, kijkt u bij financiële situatie.

Documenten