Pensioen 123 Laag 3

Aanvullende partnerverzekering en Anw

Aanvullende partnerverzekering

Er is een aanvullende verzekering voor uw partner: tijdelijk partnerpensioen (TPP).

Aanvullend tijdelijk partnerpensioen (TPP)

U kunt voor uw partner ook een aanvullend tijdelijk partnerpensioen afsluiten. Dit pensioen wordt ook een Anw-hiaatpensioen genoemd. Een Anw-hiaat ontstaat wanneer uw partner geen Anw-uitkering van de overheid ontvangt. Dit kan voor uw partner een behoorlijk inkomensverlies betekenen.

Wilt u daarom zorgen voor een inkomensaanvulling voor uw partner na uw overlijden tot zijn/haar AOW-leeftijd? Dan kunt u een extra verzekering afsluiten bij het pensioenfonds. U betaalt hier ook een extra premie voor. De premie die u betaalt hangt af van uw leeftijd. 

Aanmelden TTP

U kunt zich tot twee maanden na indiensttreding aanmelden voor het tijdelijk partnerpensioen. Wij vragen bij deze start niet naar uw gezondheid. Later alsnog aanvragen? Dat kan in verschillende situaties, zoals wanneer u een partner krijgt, bij de geboorte van een kind of bij het opnemen van een stief- of pleegkind. Heeft u een andere reden? Dan volgt er meestal een medische keuring.

U kunt hier het mutatieformulier Tijdelijk Partner Pensioen downloaden. Vul het formulier in en stuur het op naar de afdeling Pensioenservice.

Premie tijdelijk partnerpensioen

Bijlage Grootte
83.37 kB

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Eventueel ontvangt uw partner een uitkering vanwege de Anw, maar alleen als uw partner aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar
  • Uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt

Daarnaast telt het inkomen van uw partner mee. Kijk op www.svb.nl voor meer informatie over en voorwaarden van de Anw-uitkering.