Pensioen 123 Laag 2

Partner- en wezenpensioen

Je bouwt ook partner- en wezenpensioen op

Naast jouw ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als je komt te overlijden, heeft jouw partner recht op een partnerpensioen en jouw kinderen krijgen een wezenpensioen. Dit is het geval als je:

  • Getrouwd bent;
  • Een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
  • Een notarieel samenlevingscontract hebt en langer dan een jaar samenwoont volgens de Basisregistratie Personen (BRP).

Partner- en wezenpensioen

Het partnerpensioen is standaard 70% van het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot pensionering bij Pensioenfonds SNS REAAL pensioen zou opbouwen.  Als jouw partnerpensioen minder is dan 70%, kun je dit na jouw ontslag of bij jouw pensionering wijzigen. Bij overlijden na pensionering krijgt jouw partner het partnerpensioen waarvoor je op jouw pensioendatum of ontslagdatum hebt gekozen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als je overlijdt en zolang jouw partner in leven is. Het wezenpensioen is altijd 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Het wezenpensioen wordt uitbetaald als je overlijdt tot de 1ste dag van de maand volgend op de 18de verjaardag van het kind. Als jouw kind een voltijdse opleiding volgt of als jouw kind gehandicapt is, wordt de uitkering tot uiterlijk zijn/haar 27ste jaar voortgezet.

Vrijwillig aanvullend tijdelijk partnerpensioen (TPP)

Je kunt voor jouw partner een aanvullend tijdelijk partnerpensioen afsluiten. Dit pensioen wordt ook een Anw-hiaatpensioen genoemd. Een Anw-hiaat ontstaat wanneer jouw partner geen Anw-uitkering van de overheid ontvangt. Dit kan voor jouw partner een behoorlijk inkomensverlies betekenen.

Wil je zorgen voor een inkomensaanvulling voor jouw partner na jouw overlijden tot zijn/ haar AOW-leeftijd? Dan kun je een extra verzekering afsluiten bij het pensioenfonds.

Je betaalt hier ook een extra premie voor. De premie die je betaalt hangt af van jouw leeftijd. 

Lees meer over het TPP

TPP vervalt als je uit dienst gaat

Er is een partnerpensioen voor jouw partner als je overlijdt op een moment dat je niet meer in dienst bent bij jouw werkgever. Dit is het partnerpensioen dat tot de ontslagdatum is opgebouwd. Je kunt op jouw pensioendatum een deel van jouw ouderdomspensioen laten omzetten naar een partnerpensioen. Dat kan maximaal in de verhouding 100:70. 

Als je overlijdt, heeft jouw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Jouw partner moet dan geboren zijn vóór 1950, één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of minimaal 45% arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Let op: Het vrijwillige aanvullend partnerpensioen vervalt op het moment dat je uit dienst gaat.

Veelgestelde vragen over partner- en wezenpensioen

Het partnerpensioen blijft bij ons staan, tenzij u uw pensioen meeneemt naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Na een scheiding heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Uw ex-partner ontvangt dit na uw overlijden. 

Alleen als u minimaal één jaar samenwoont. Stuur ons dan een kopie van uw notarieel samenlevingscontract en een uittreksel van de gemeente via het contactformulier in Mijn pensioen. Uw partner komt in aanmerking voor een partnerpensioen als u minimaal één jaar samenwoont volgens de Basisregistratie Personen (BRP) en als u een samenlevingscontract hebt laten opmaken bij de notaris.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan krijgen wij dat automatisch door via de gemeente. U hoeft dan niets te doen om in aanmerking te komen voor partnerpensioen.

Vragen