Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord
Print deze pagina

Voor uw partner is er in de pensioenregeling van Pensioenfonds SNS REAAL een pensioen gereserveerd voor het geval u komt te overlijden. Ook uw kinderen hebben recht op een uitkering.

Trouwen

Gaat u trouwen of was u al getrouwd voordat u in dienst kwam? Dan krijgt het pensioenfonds deze gegevens automatisch door van de basisregistratie personen (BRP). Dat geldt ook voor een geregistreerd partnerschap. U hoeft dit dus niet zelf aan het pensioenfonds door te geven. Uw partner komt dan automatisch in aanmerking voor partnerpensioen.

Samenwonen

Als u samenwoont krijgt het pensioenfonds deze gegevens niet automatisch door. Geef daarom zelf aan het pensioenfonds door dat u samenwoont. Uw partner komt in aanmerking voor een partnerpensioen als u een samenlevingscontract hebt laten opmaken bij de notaris en u minimaal één jaar samenwoont. Graag ontvangen wij een kopie van uw samenlevingscontract. Staat er in uw samenlevingscontract niet hoe lang u samenwoont? Stuur dan ook een uittreksel uit de basisregistratie personen mee waaruit blijkt dat u langer dan één jaar samenwoont.

Kinderen

Krijgt u een kind of hebt u al een of meerdere kinderen wanneer u in dienst treedt, dan ontvangt het pensioenfonds deze gegevens automatisch. Wanneer u komt te overlijden ontvangen uw kinderen een wezenpensioen totdat ze 18 jaar zijn, of als ze studeren totdat ze 27 jaar zijn. Ook gehandicapte kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 27ste. Kinderen die beide ouders verliezen krijgen een dubbele wezenuitkering.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Eventueel ontvangt uw partner een uitkering vanwege de Anw, maar alleen als uw partner aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Hij/zij zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar
  • Hij/zij is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt
  • Hij/zij is geboren voor 1 januari 1950

Daarnaast telt het inkomen van uw partner mee. Bij een inkomen boven een bepaalde grens (zie www.svb.nl) ontvangt uw partner geen Anw.

Aanvullend tijdelijk partnerpensioen (Tpp)

U kunt voor uw partner ook een aanvullend tijdelijk partnerpensioen afsluiten. Dit pensioen wordt ook een Anw-hiaatpensioen genoemd. Een Anw-hiaat ontstaat wanneer uw partner geen ANW-uitkering van de overheid ontvangt. Dit kan voor uw partner een behoorlijk inkomensverlies betekenen.
Wilt u daarom zorgen voor een inkomensaanvulling voor uw partner na uw overlijden tot zijn/haar AOW-leeftijd? Dan kunt u een extra verzekering afsluiten bij het pensioenfonds. U betaalt hier ook een extra premie voor. De premie die u betaalt hangt af van uw leeftijd. 

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt zich tot twee maanden na indiensttreding aanmelden voor het tijdelijk partnerpensioen. Wij vragen bij deze start niet naar uw gezondheid. Later alsnog aanvragen? Dat kan wanneer u een partner krijgt of bij de geboorte van een kind. Hebt u zich niet aangemeld, en wilt u dat later alsnog doen? Dan kan dat. Meestal volgt er dan wel een medische keuring.

U kunt hier het mutatieformulier Tijdelijk Partner Pensioen downloaden. Vul het formulier in en stuur het op naar de afdeling Pensioenservice

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage