Organisatie

Stichting Pensioenfonds SNS REAAL (hierna: het pensioenfonds) is statutair gevestigd in Utrecht en is kantoorhoudend aan het Pettelaarpark 120 in 's-Hertogenbosch. Het pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenregeling uit van de aangesloten werkgevers; de Volksbank N.V., VIVAT N.V. en aangesloten ondernemingen Stichting Beheer SNS REAAL en Stichting Fonds 21 (hierna alle als gezamenlijk aangesloten werkgevers benoemd). 

De pensioenadministratie wordt verzorgd door Blue Sky Group. ACTIAM belegt het vermogen van het fonds. Deze partijen rapporteren over hun werkzaamheden aan het pensioenbureau.

Om de organisatie van het fonds zo effectief mogelijk in te richten heeft het bestuur een drietal commissies in het leven geroepen. Deze commissies richten zich op een specifiek aandachtsgebied. De commissies geven invulling aan door het bestuur genomen besluiten en hebben een adviserende rol met betrekking tot het te voeren beleid.

Het bestuur legt doorlopend verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de werknemers, de gepensioneerden en de werkgever(s).

Daarnaast vindt toezicht plaats door de Raad Van Toezicht. Dit is een team van onafhankelijke deskundigen dat toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden