Veranderingen in jouw situatie

Veranderingen in jouw situatie

Sta eens stil bij de gevolgen voor jouw pensioen als je bijvoorbeeld een partner krijgt of gaat scheiden. Bekijk ook alvast de keuzes die je kunt maken tegen de tijd dat je bijna met pensioen gaat. Denk aan eerder of juist later met pensioen gaan of eerst een hoger en daarna een lagere pensioenuitkering.

Kloppen al jouw gegevens nog? Doe de checklist!

Veel levensveranderingen zijn van invloed op jouw pensioen. Maar niet alle veranderingen hoef je zelf door te geven. In deze checklist lees je welke levensveranderingen van invloed zijn op jouw pensioen en of jij in actie moet komen.

Naar de checklist

Nieuw in dienst? Je start meteen met pensioen opbouwen

Ben je in dienst bij de Volksbank of Athora Nl? Dan bouw je pensioen op bij Pensioenfonds SNS REAAL. Je kunt jouw oude pensioen naar ons meenemen. Zo voeg je verschillende pensioenpotjes samen. 

Lees meer
Gezin

Pensioen voor jouw partner en kinderen als je overlijdt

Voor jouw partner is er in de pensioenregeling een pensioen gereserveerd voor het geval je komt te overlijden. Ook jouw kinderen hebben recht op een uitkering. Dit is het geval als je:

  • Getrouwd bent;
  • Een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
  • Een notarieel samenlevingscontract hebt en langer dan een jaar samenwoont volgens de gemeente.

Woon je samen? Stuur dan een kopie van jouw samenlevingscontact naar ons op om ervoor te zorgen dat er voor jouw partner ook partnerpensioen geregeld is. Staat er in jouw samenlevingscontract niet hoe lang je samenwoont? Stuur dan ook een uittreksel uit de basisregistratie personen mee waaruit blijkt dat je langer dan één jaar samenwoont.

Lees meer

Uit elkaar? Maak afspraken over de verdeling van jouw pensioen

Als jij en jouw partner uit elkaar gaan, komt er veel op je af. Ook over jouw pensioen moet je samen afspraken maken. Bespreek de mogelijkheden met jouw echtscheidingsadvocaat of mediator.

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Maak dan afspraken over de verdeling van jouw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

Beëindigt je samenlevingscontract? Dan moet je alleen afspraken maken over het bijzonder nabestaandenpensioen. 

Lees meer

Als je arbeidsongeschikt wordt, blijf je (deels) pensioen opbouwen

Ben je langer dan twee jaar ziek (wettelijk: 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan kom je in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dit is een uitkering die je bij het UWV moet aanvragen.

Jouw pensioenopbouw gaat door. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Je bent ziek gemeld en nog in dienst bij jouw werkgever. Dan loopt jouw pensioenopbouw gewoon door.
  • Je krijgt een WIA-uitkering (IVA of WGA). Dan betalen wij een deel van de premie voor jou. Jouw pensioenopbouw loopt door.
  • Je krijgt een WAO-uitkering. Dan betalen wij een deel van de premie voor jou. Jouw pensioenopbouw loopt door.
Lees meer

Je kunt met pensioen tussen 55 en vijf jaar na jouw AOW-leeftijd

De standaard pensioenleeftijd in jouw pensioenregeling is 68 jaar. Je ontvangt jouw pensioen maandelijks zolang je leeft. Een half jaar voor uw pensioendatum ontvang je bericht van het pensioenfonds over wat je allemaal moet regelen. Je kunt zelf jouw pensioen op maat maken. Zo pas je jouw pensioen aan jouw wensen en omstandigheden aan. Bijvoorbeeld eerder of gedeeltelijk met pensioen, starten met een hoger pensioen of jouw ouderdomspensioen omruilen voor meer partnerpensioen.

Lees meer
Mac bureau