Pensioen 123 Laag 2

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Een nieuwe partner

Voor uw partner is er in de pensioenregeling van Pensioenfonds SNS REAAL een pensioen gereserveerd voor het geval u komt te overlijden. Ook uw kinderen hebben recht op een uitkering.

Trouwen

Gaat u trouwen of was u al getrouwd voordat u in dienst kwam? Dan krijgt het pensioenfonds deze gegevens automatisch door van de basisregistratie personen (BRP). Dat geldt ook voor een geregistreerd partnerschap.

U hoeft dit dus niet zelf aan het pensioenfonds door te geven. Uw partner komt dan automatisch in aanmerking voor partnerpensioen.

Samenwonen

Als u samenwoont krijgt het pensioenfonds deze gegevens niet automatisch door. Geef daarom zelf aan het pensioenfonds door dat u samenwoont. Uw partner komt in aanmerking voor een partnerpensioen als u een samenlevingscontract hebt laten opmaken bij de notaris en u minimaal één jaar samenwoont. Graag ontvangen wij een kopie van uw samenlevingscontract.

Staat er in uw samenlevingscontract niet hoe lang u samenwoont? Stuur dan ook een uittreksel uit de basisregistratie personen mee waaruit blijkt dat u langer dan één jaar samenwoont.

Kinderen

Krijgt u een kind of hebt u al een of meerdere kinderen wanneer u in dienst treedt? Dan ontvangt het pensioenfonds deze gegevens automatisch. Wanneer u komt te overlijden ontvangen uw kinderen een wezenpensioen totdat ze 18 jaar zijn, of als ze voltijd studeren totdat ze 27 jaar zijn. Ook gehandicapte kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 27ste. Kinderen die beide ouders verliezen krijgen een dubbele wezenuitkering.

Documenten