Nieuws

De nieuwe pensioenregels uitgelegd op Onsnieuwepensioen.nl

25 augustus 2022

Eerder hebben wij verteld dat de overheid met nieuwe regels voor uw pensioen komt. Wat dit precies voor uw pensioen betekent, is nog onbekend. Om u goed geïnformeerd te houden, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag een website gelanceerd. Op Onsnieuwepensioen.nl leest u alles over de nieuwe pensioenregels.

Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW.

Om voor iedereen duidelijk te maken wat die nieuwe pensioenregels inhouden, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de website www.onsnieuwepensioen.nl gelanceerd. Op deze website leest u onder andere wat de nieuwe regels voor u betekenen en waarom nieuwe regels nodig zijn.

Wij houden u op de hoogte

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaan de nieuwe regels in op 1 januari 2023. Daarna moet er nog veel uitgewerkt worden en duurt het nog een paar jaar voordat de nieuwe regels vertaald zijn in een nieuwe pensioenregeling voor u. In de tussentijd leest u de laatste informatie over de nieuwe pensioenregels en uw pensioenregeling ook op onze website en in de nieuwsbrieven.