Nieuws

Vernieuwd verantwoordingsorgaan uit de startblokken

27 februari 2019

In verband met het aflopen van zittingstermijnen zijn in december en januari verkiezingen geweest voor nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan (hierna VO). Zowel medewerkers van VIVAT als gepensioneerde deelnemers van ons pensioenfonds konden stemmen op hun favoriete kandidaat. Medewerkers van de Volksbank kozen vorig jaar al hun vertegenwoordigers in het VO.

Het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt alle bij het pensioenfonds betrokken deelnemers en werkgevers. Het geeft een oordeel over het door het bestuur gevoerde beleid en adviseert het bestuur over allerlei aangelegenheden en over bepaalde voorgenomen besluiten. Daarbij bekijkt het VO met name of het bestuur de belangen van alle mensen die bij het fonds pensioen opbouwen of hebben opgebouwd heeft afgewogen. Een belangrijke rol dus!

Het nieuwe VO is als volgt samengesteld:

Namens de gepensioneerden:    
-    Francis Hazekamp
-    Ab Engelsman
-    Harry van Driel

Namens de actieven: 
-    Hans Jacobs        (de Volksbank)
-    Frans Lacon        (de Volksbank)
-    Arjan de Keijzer        (de Volksbank)
-    Berry van Sonsbeek    (VIVAT)
-    Harmen Hessels        (VIVAT)    

Namens de werkgevers: 
-    Wilfried Beumer (de Volksbank)
-    Gita Doekharan (VIVAT)

Een mooie diverse samenstelling met verschillende leeftijden en achtergronden.     

 

Vlnr: Frans Lacon, Ab Engelsman, Francis Hazekamp, Berry van Sonsbeek, Gita Doekharan, Harry van Driel, Wilfried Beumer, Hans Jacobs en Harmen Hessels (niet op de foto Arjan de Keijzer).

Op maandag 18 februari kwam het VO voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling bijeen. Tijdens deze vergadering is ook afscheid genomen van de vertrekkende leden van het VO. Danny van der Kwast (voorzitter), Martin Biemond, Arjan Klootwijk, Rin Visser en Thijs Beelen keren niet meer terug in het VO. Het VO en het bestuur bedanken hen alle vijf hartelijk voor de inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren en de bijdrage die zij hebben geleverd aan het professionaliseren van het VO en de samenwerking met het bestuur.

Danny, Arjan, Thijs, Rin en Martin bedankt!