Nieuws

Nieuwe bestuursvoorzitter Margreet Oostenbrink: ‘We mogen allemaal trots zijn op het pensioenfonds’

27 februari 2019

Mensen en organisaties in hun wederzijdse afhankelijkheid in beweging brengen. Dat is de passie en de kracht van onze nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter Margreet Oostenbrink. Op 1 januari 2019 heeft zij het stokje overgenomen van Han Thoman, die na ruim zes jaar als voorzitter is teruggetreden. In de juni-nieuwsbrief over het jaarverslag 2018 nemen we afscheid van Han. Nu stellen we Margreet voor. Zij zit nog in haar wittebroodsweken, maar heeft al een goed beeld van ons fonds. ‘Ik ben onder de indruk van de professionaliteit.’

Kun je kort je carrière tot nu toe schetsen?
‘Het eerste deel van mijn werkzame leven was in het bankwezen. Van met mijn voeten op de (werk)vloer achter de balie bij AMRO Bank door naar accountmanager bedrijven en manager cliëntenadvies (particulieren) bij twee lokale Rabobanken naar diverse managementfuncties op ICT- en distributiegebied bij Rabobank Nederland. Een leerzame en uitdagende periode op het snijvlak van mens en organisatie. Daarna wilde ik weer dichter aan de klantkant werken. Dit was mogelijk bij Syntrus Achmea. Als directeur pensioenbeheer was ik verantwoordelijk voor de pensioenadministratie en communicatie van 70 bedrijfstak-, ondernemings- en beroepspensioenfondsen. Bij mijzelf klonk echter steeds luider de roep om mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en in vrijheid te doen wat mij inspireert: organisaties in beweging brengen door mens, organisatie en strategie te verbinden. En daarin de menselijke dimensie vooral tot zijn recht te laten komen. In 2015 heb ik de stap gezet en ben ik onder de naam MOVINC voor mezelf begonnen. Van dat besluit heb ik nog geen seconde spijt gehad.’

Waarom heb je gekozen voor het voorzitterschap van Pensioenfonds SNS REAAL?
‘Ten eerste is er geen onderwerp maatschappelijk relevanter dan pensioen. Het raakt ons allemaal, van jong tot oud, ook al is niet iedereen zich daarvan bewust. Bij Syntrus Achmea heb ik aan de uitvoeringskant alle facetten van dichtbij leren kennen, inclusief de vakinhoudelijke complexiteit, de wet- en regelgeving en de variatie in pensioenfondsenland. In mijn functie als toezichthouder bij verschillende pensioenfondsen ben ik daarnaast goed ingewijd in governance en alle vraagstukken die daarbij een rol spelen. Al deze kennis en ervaring kan ik nu als onafhankelijk voorzitter van Pensioenfonds SNS REAAL ook inzetten op bestuurlijk vlak. Het feit dat het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert van twee werkgevers, met een bestuur dat is samengesteld uit beide organisaties, maakt de functie voor mij extra interessant. Ik hoop dat ik zo veel kan toevoegen.‘

Je bent je nog aan het inwerken. Wat vind je tot nu toe van het pensioenfonds?
Ik ben onder de indruk van de professionaliteit van het bestuur en het pensioenbureau. Het fonds is zich duidelijk bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkt ten faveure van zowel alle deelnemers als beide werkgevers. De financiële positie is beter dan van menig ander fonds. Dat de pensioenen op 1 januari 2018 met 0,8% zijn verhoogd, terwijl elders al jaren niet wordt geïndexeerd en zelfs wordt gesproken over korten, is veelzeggend. Daar mag iedereen echt trots op zijn, vind ik.’ 

Waar liggen aandachtspunten voor de komende periode?
‘De belangrijkste vraag die nu op de bestuurstafel ligt, betreft de toekomst van het pensioenfonds. Blijven VIVAT en de Volksbank na 2019 bij het fonds of maken zij een andere keuze? Wat het antwoord ook is, wij moeten er in nauw overleg met beide werkgevers en de sociale partners voor zorgen dat de belangen van alle deelnemers goed zijn geborgd. De uitvoeringskosten zijn en blijven een tweede aandachtspunt. Het pensioenfonds presteert op dit gebied goed, maar we moeten dit scherp blijven toetsen. Immers, elke euro die we niet hoeven uit te geven, komt ten goede aan de pensioenopbouw. Ook verdient de diversiteit in de bestuursorganen extra aandacht. Het is van groot belang dat het bestuur een goede afspiegeling vormt van alle bij het fonds betrokken partijen. Hierbij gaat het dan niet alleen om jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, maar ook om functiegroepen, etnische afkomst, enzovoort. En ook nog eens evenredig verdeeld over beide werkgevers. Hier valt nog het nodige te winnen. Daar wil ik mij als ‘rolmodel’ graag voor inzetten door mogelijke belemmeringen te signaleren, bespreekbaar te maken en weg te nemen.’

Tot slot: wat betekent pensioen voor jou?
‘Veel mensen hebben nog steeds een traditionele blik op pensioen: dat is iets voor later, als ik moet stoppen met werken. Ik heb een andere visie. Pensioen is voor mij een instrument om je leven in te richten zoals je dat zelf wilt en keuzes te maken die passen bij de fase waarin je je bevindt. Ik hecht dan ook belang aan voldoende flexibiliteit in een pensioenregeling, zonder hierbij de collectiviteit los te laten. Hoe ik zelf met mijn pensioen omga, weet ik nog niet. Het zou zomaar kunnen dat ik nog heel lang blijf werken, met een gezonde balans tussen werk en privé, ondersteund door mijn opgebouwde pensioen. Want wat ik nu doe, geeft mij veel voldoening.’

Naam: Margreet Oostenbrink
Leeftijd: 54 jaar
Beroep: bestuurder en organisatie-adviseur
Bedrijf: MOVINC BV
Woonplaats: Utrecht
Privé: drie volwassen uitwonende kinderen, één kleinzoon (1,5 jaar)
Hobby’s: bewegen (zowel in werk als privé), hardlopen, fitness, fietsen, lezen
Nevenactiviteiten: lid Raad van Toezicht ondernemingspensioenfonds Rockwool, Bedrijfstakpensioenfonds Bouw en Delta Llloyd APF, voorzitter Raad van commissarissen Fair Trade Original en lid Raad van Toezicht SWK Groep