Cookies op de website

Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Akkoord

Nieuws Dekkingsgraad per 31 januari 2019: 111,0%

15-02-2019

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo januari (111,0%) gestegen ten opzichte van ultimo december (109,7%).
De nominale dekkingsgraad is gestegen met 1,3%. Dit komt door:
•    Een daling van de gemiddelde marktrente met ongeveer 0,15%, waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met € 78 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
•    Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 126,5 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). 
•    De aandelenbeurzen herstelden zich in januari (+ 7,47%) van het verlies in december 2018. Daarnaast steeg de waarde van de vastrentende waarden en met name de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) in verband met de gedaalde lange rente. Het rendement van de totale portefeuille in de maand januari was 3,71%.
De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,5% gedaald naar 113,9%. Dit is hoger dan de per 31 december 2018 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (113,4%). Het fonds heeft dus een beperkt reserveoverschot.
 

Zie voor meer informatie

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage