Nieuws

Dekkingsgraad per 31 januari 2019: 111,0%

15 februari 2019

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo januari (111,0%) gestegen ten opzichte van ultimo december (109,7%).
De nominale dekkingsgraad is gestegen met 1,3%. Dit komt door:
•    Een daling van de gemiddelde marktrente met ongeveer 0,15%, waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met € 78 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
•    Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 126,5 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). 
•    De aandelenbeurzen herstelden zich in januari (+ 7,47%) van het verlies in december 2018. Daarnaast steeg de waarde van de vastrentende waarden en met name de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) in verband met de gedaalde lange rente. Het rendement van de totale portefeuille in de maand januari was 3,71%.
De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,5% gedaald naar 113,9%. Dit is hoger dan de per 31 december 2018 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (113,4%). Het fonds heeft dus een beperkt reserveoverschot.
 

Zie voor meer informatie