Nieuws

Verantwoordingsorgaan op volle sterkte

14 april 2018

Sinds de verkiezingen in december heeft het Verantwoordingsorgaan vier nieuwe leden namens de Volksbank. Arjan de Keijzer, Frans Lacon en Hans Jacobs vertegenwoordigen de werknemers, Wilfried Beumer de werkgever. In de komende nieuwsbrieven stellen zij zich voor. Hans Jacobs bijt het spits af.

‘Ik ben in 1959 geboren in Midden-Limburg. Na de middelbare schooltijd heb ik in Tilburg economie gestudeerd. Na mijn studietijd ben ik de bancaire sector ingegaan. Mijn eerste werkgever was de NMB (tegenwoordig ING), vervolgens Rabobank Eindhoven en daarna (22 jaar) Van Lanschot Bankiers. In april 2016 ben ik overgestapt naar de Volksbank. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om mezelf te ontwikkelen. Door in mijn werk steeds nieuwe ervaringen op te doen en kennis te vergaren, maar ook door regelmatig opleidingen te volgen. Inmiddels woon ik (samen met mijn vrouw en sinds 3 weken met onze Beagle-pup Bängle) alweer meer dan 25 jaar in Noord-Brabant (Beek en Donk). Sport beoefenen (niet kijken) is nog steeds mijn grootste hobby. Vanaf de middelbare school heb ik altijd gevolleybald en hardgelopen. Sinds een jaar of twintig golf ik ook (hoewel je niet kunt zien dat ik het al zo lang doe). Ik ben jarenlang penningmeester van een hardloopvereniging geweest en de laatste jaren heb ik ook een bijdrage mogen leveren aan Start Foundation, een stichting die zich inzet voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.’

Wat is je functie bij de Volksbank?

‘Ik werk op de afdeling CMO (Credit, Market & Operational Risk), met als aandachtsgebied Credit Risk. Mijn collega’s en ik leveren een bijdrage aan het bepalen van de (krediet)risicobereidheid van de bank en we proberen als proactieve sparringpartner de bank te beschermen tegen onaanvaardbare kredietrisico’s. Dat doen we door hiervoor beleid te maken, regelgeving te integreren in het beleid, gesprekken te voeren met de afdelingen die de risico’s daadwerkelijk accepteren en de ontwikkelingen op de diverse kredietrisicoterreinen te monitoren en bewaken.’

Waarom ben je lid van het Verantwoordingsorgaan?

‘Om drie redenen. Allereerst omdat ik door een postdoctorale studie meer te weten kwam over de pensioensector en de behoefte voelde me er verder in te verdiepen. Ten tweede omdat ik het prima naar mijn zin heb bij de Volksbank en naast mijn werk graag een bijdrage aan het pensioenfonds wil leveren. Tot slot ben ik sinds kort ook aspirant-bestuurder van het pensioenfonds van Van Lanschot Bankiers. Ik wil kennis opdoen en die gebruiken bij beide organisaties. Als vertegenwoordiger van de werknemers wil ik erop toezien dat de belangen van de actieven optimaal gewaarborgd worden. Net zoals in mijn normale werk probeer ik dat te doen als een proactieve sparringpartner van het bestuur met aandacht voor de gewenste pensioenuitkeringen zonder dat er onaanvaardbare risico’s worden gelopen.’

 

Nanda, Marjan en Chris, bedankt!

Nu de Volksbank en VIVAT twee van elkaar onafhankelijke bedrijven zijn voor wie het pensioenfonds hun eigen pensioenregeling uitvoert, is het belangrijk dat vertegenwoordigers van beide werkgevers bij het pensioenfonds zijn betrokken. Dit geldt ook voor het Verantwoordingsorgaan. Hierin waren werknemers van de Volksbank niet vertegenwoordigd.

Om  te zorgen dat ook zij kunnen meepraten, hebben in december 2017 bij de Volksbank verkiezingen plaatsgevonden. Tegelijkertijd hebben drie werknemersvertegenwoordigers van VIVAT zich uit het Verantwoordingsorgaan teruggetrokken: Nanda Nottelman, Marjan Droste en Chris Engwerda. Zij hebben zich de afgelopen jaren met veel energie en toewijding ingespannen voor ons pensioenfonds. Bedankt voor jullie inzet!

 

Van boven naar beneden: Hans Jacobs, Danny van der Kwast, Thijs Beelen, Rin Visser, Arjan de Keijzer, Martin Biemond, Harmen Hessels, Ab  Engelsman en Frans Lacon (niet op foto, Wilfried Beumer en Arjan Klootwijk)