Nieuws

Stichting Pensioenfonds SNS REAAL zoekt bestuurder

11 december 2018

Op 23 januari 2018 loopt de eerste zittingstermijn van de heer Altena als bestuurder van pensioenfonds SNS REAAL af. Hoewel de statuten van het fonds toestaan dat een bestuurder voor een tweede termijn van 4 jaar wordt herbenoemd, is het bestuur, gezien de samenstelling van het bestuur en de onduidelijkheid over de toekomst van VIVAT, op zoek naar een kandidaat vanuit de Volksbank.

Hierbij zoeken we een bestuurder met een achtergrond in beleggingen of balansmanagement die zitting kan nemen in de beleggingscommissie van het pensioenfonds.

Algemene informatie bestuur
Het bestuur bestaat uit acht leden met stemrecht (vier namens de actieven, twee namens de gepensioneerden en twee namens de werkgever) en wordt voorgezeten door een onafhankelijke, externe voorzitter. Als bestuurslid van het Pensioenfonds SNS REAAL krijgt u inhoudelijk te maken met boeiende vraagstukken, waarbij u de belangen van alle bij het fonds betrokken partijen steeds in ogenschouw neemt. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de statuten van het pensioenfonds. 

Het tijdsbeslag voor een bestuursfunctie bedraagt gemiddeld een halve tot 1 dag per week. Met de Volksbank N.V is overeengekomen dat u tien procent van de werktijd mag besteden aan bestuurswerkzaamheden voor het pensioenfonds. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap.

Het bestuur vergadert in de regel zes keer per jaar, aangevuld met een jaarlijkse studiedag en een actualiteitendag.  De beleggingscommissie komt gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen extra vergaderingen worden ingepland. De vergaderingen vinden plaats in Utrecht.

Het bestuur vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden zich bij het pensioenfonds vertegenwoordigd weten. Wij streven dan ook diversiteit na in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur roept daarom vooral vrouwelijke en jongere deelnemers op zich kandidaat te stellen voor de vacature.
Indien zich geen geschikte kandidaat meldt, zal het bestuur overgaan tot herbenoemen van de heer Altena.

Aanmelden en meer info
Zie het bestand hieronder voor een overzicht van de vereisten. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Eelco Blaauw via: eelco.blaauw@pensioenfondssnsreaal.nl