Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Nieuws Dekkingsgraad per 30 november 2018 gestegen (113,0%)

20-12-2018

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo november (113,0%) gestegen ten opzichte van ultimo oktober (112,8%).

De nominale dekkingsgraad is gestegen met 0,2%-punt wat is te verklaren door:

  • De gemiddelde marktrente is gedaald met ongeveer 0,04%-punt en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gestegen met € 25 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) steeg met circa € 34 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). In de maand november was er sprake van herstel op de aandelenbeurs, de aandelen (Europa, Amerika, Pacific en Emerging Markets) lieten een positieve maandperformance zien (+ 2,45%). De rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde in verband met de gedaalde lange rente. De obligaties bleven ongeveer gelijk in waarde maar de VRW Alternatives lieten wederom een verlies zien (- 1,32%).

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,2%-punt gedaald naar 115,1%. Dit is hoger dan de per 30 september 2018 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (113,5%). Het fonds heeft dus een reserveoverschot.

Klik hier voor meer informatie over de Financiële situatie

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage