Nieuws

Dekkingsgraad per 31 oktober 2018 gedaald (112,8%)

15 november 2018

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo oktober (112,8%) gedaald ten opzichte van ultimo september (115,0%*).

De nominale dekkingsgraad is gedaald met 2,2%-punt wat is te verklaren door:

  • De gemiddelde marktrente is gedaald met ongeveer 0,03%-punt en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gestegen met € 24 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) daalde met circa € 37 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad). De maand oktober was een slechte beursmaand, de aandelen lieten een negatieve maandperformance zien (-5,67%). De obligaties en de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde in verband met de gedaalde lange rente maar niet genoeg om het verlies op de aandelenbeurzen en de vastrentende waarden Alternatives te compenseren.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,2%-punt gedaald naar 115,3%. Dit is hoger dan de per 30 september 2018 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (113,5%). Het fonds heeft dus een reserveoverschot.

*: per 12 november 2018 is de dekkingsgraad van september 2018 opnieuw vastgesteld (115,0%). Er heeft een herrapportage DNB plaatsgevonden (dekkingsgraad was 115,1%).

Klik hier voor meer informatie over de Financiële situatie.