Nieuws

Resultaten van het risicopreferentieonderzoek

22 april 2024

In december kreeg je van ons een uitnodiging om mee te doen aan ons risicopreferentieonderzoek. Met dit anonieme onderzoek krijgen we inzicht in de mate waarin jullie als deelnemer van het pensioenfonds beleggingsrisico’s willen en kunnen lopen voor je pensioen. In hoeverre kun je zelf tegenvallers opvangen? En sluit het te verwachten pensioen aan bij jouw gewenst inkomen na pensioendatum?  Met de uitkomsten kunnen we de zogeheten risicohouding van onze deelnemers in kaart brengen. Dit is een verplicht onderdeel richting de nieuwe pensioenregeling. Ook krijgen we een idee van hoe jullie aankijken tegen maatschappelijk verantwoord beleggen voor je pensioen.

 

De resultaten van het onderzoek zijn bekend en wij willen graag de belangrijkste met jullie delen. Maar allereerst natuurlijk een “hartelijk bedankt” voor degenen die meededen aan het onderzoek. Dit is nodige input voor ons om belangrijke keuzes te maken op het gebied van beleggen in de nieuwe pensioenregeling. Ook worden de resultaten meegenomen bij de keuzes die sociale partners moeten maken over de nieuwe pensioenregeling

De belangrijkste resultaten zetten we hieronder op een rijtje: 

• Als de leeftijd stijgt willen jullie minder risico lopen
• Als er voldoende middelen zijn om tegenvallers op te kunnen vangen zijn jullie bereid meer risico te lopen
• 72% van jullie wil dat het pensioengeld maatschappelijk verantwoord wordt belegd
• De meerderheid van deze 72% wil daarvoor niet te veel pensioen inleveren
•Ongeveer 38% heeft een verwacht tekort aan pensioen en AOW na pensioendatum
•78% van jullie accepteert enige vorm van wisseling in de hoogte van het pensioen nadat het is ingegaan
•De meerderheid wil zelf kiezen hoeveel risico je wilt lopen met beleggingen
•De meerderheid kiest voor een hoger pensioen en minder stabiliteit van het pensioen nadat het is ingegaan

Wat gaan we met de uitkomsten doen?

  • We bepalen de risicohouding over alle deelnemers. En daarnaast ook per leeftijdsgroep.
  • Met de risicohouding maken we vervolgens specifieke beleggingsmixen voor verschillende leeftijdscohorten, de zogeheten life-cycles.
  • We geven jullie voorkeuren door aan sociale partners. Bij de keuze van de nieuwe pensioenregeling moeten zij hiermee rekening houden.

We vroegen jullie ook wat je vond van het onderzoek

De afbeelding bevat een overzicht van de relevante woorden uit jullie feedback. Hoe groter de woorden des te vaker deze zijn genoemd.

Veelgestelde vragen

Een beleggingsmix is een combinatie van verschillende soorten beleggingen, zoals beleggingen in vastgoed en aandelen. Als je ouder wordt nemen we steeds minder risico met beleggen. We bepalen daarom verschillende soorten beleggingsmixen voor verschillende leeftijdsgroepen (leeftijdscohorten). Dit noemen we life-cycles. 

De risicohouding geeft aan hoeveel beleggingsrisico onze deelnemers willen en kunnen lopen. 

verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Wij hebben de motivatie om jouw pensioenpremie duurzaam te beleggen. Wij doen dat om de welvaart en het welzijn van huidige en toekomstige generaties te bevorderen. 

 

Beleggen in de nieuwe pensioenregeling

Het pensioenfonds belegt nu voor je pensioen. Maar hoe zit dit in de nieuwe pensioenregeling? Wat verandert er en wat blijft hetzelfde?