Nieuws

Pensioenfonds SNS REAAL 100% fossielvrij?

29 oktober 2021

Afgelopen weken hebben 2 grote bedrijfstakpensioenfondsen (PME en ABP) in de media gemeld dat zij volledig zijn gestopt of gaan stoppen met investeringen in producenten van fossiele brandstoffen. Dit heeft ook bij deelnemers van Pensioenfonds SNS REAAL tot de vraag geleid of het pensioenfonds belegt in dergelijke bedrijven?

Het eerlijke antwoord hierop is, ja dat doet het fonds.

PFSR verzorgt het pensioen voor ruim 20.000 deelnemers. Om hier invulling aan te kunnen geven belegt het pensioenfonds. Om de risico’s van deze beleggingen te spreiden wordt in diverse sectoren belegd. Hierbij hanteert PFSR haar MVB beleid. Hierin is bepaald dat het Pensioenfonds beoordeelt in hoeverre bedrijven waarin wordt geïnvesteerd de capaciteit en de intentie hebben om ESG-gerelateerde risico’s, te beheersen.

Het beleid én gedrag van bedrijven wordt op zeven ESG-risico’s getoetst:

  • gebruik van fossiele brandstoffen,
  • gebruik van land,
  • gebruik van water,
  • gebruik van chemicaliën,
  • het managen van menselijk kapitaal,
  • het managen van sociaal kapitaal, en
  • gedrag en integriteit van organisaties.

Ondernemingen die onvoldoende voorbereid zijn op de noodzakelijke transitie, bijvoorbeeld de overgang naar een fossielvrije economie, worden aangemerkt als ‘non-adaptief’ en worden zo veel mogelijk geweerd uit de portefeuille van het Pensioenfonds.

Daarnaast worden bedrijven gemarkeerd als ‘risicovol’ indien deze in staat zijn de transitie te maken, maar onvoldoende zijn gevorderd in de praktische uitvoering hiervan. Deze bedrijven worden vooralsnog niet geweerd uit de portefeuille maar worden extra in de gaten gehouden. Daarnaast wordt er actief aandeelhouderschap toegepast voor deze categorie (stemmen en engagements).

Bedrijven die voldoende voorbereid zijn op óf al bijdragen aan de duurzame transitie worden aangemerkt als adaptief.

Ook binnen ons pensioenfonds speelt de vraag of alle producenten van fossiele brandstoffen als non-adaptief moeten worden bestempeld en daarmee uit de portefeuille dienen te worden geweerd. Deze discussie is geadresseerd en de vraag zal komende periode door het bestuur worden beantwoord.

In aanvulling op bovengenoemd beleid is al een verdergaande vervolgstap gezet! Er is een nieuwe vermogensbeheerder aangesteld voor de aandelen portefeuille opkomende landen. In deze portefeuille (10% van het vermogen) verdwijnen de aandelen van producenten van fossiele brandstoffen.

Het onderwerp staat dus op de agenda van het bestuur. We zullen onze deelnemers op de hoogte houden van ontwikkelingen hierover. Lees verder over ons MVB beleid.