Nieuws

Nieuw design website

20 mei 2021

De website gaat veranderen

In juli krijgt de website en Mijn pensioen een fris, nieuw design en wordt de navigatie overzichtelijker. Hieronder alvast een voorproefje.

Samen met een specialist die kijkt naar gebruiksgemak is een nieuw design voor de website ontwikkeld. We hebben de menu items verplaatst en versimpeld. Ook kunt u dan direct vanaf elke pagina zoeken en is de inloggen-knop altijd zichtbaar. Daarnaast is er in Mijn Pensioen een dashboard met directe toegang tot onder andere Mijn documenten, Mijn gegevens en Mijn planner.

Uw feedback

Aanleiding voor het nieuwe design is uw feedback. Eind 2019 en begin 2020 hebben we aan een flink aantal deelnemers gevraagd wat ze van de website vonden. We wilden achterhalen welke knelpunten deelnemers tegenkwamen op de website. Wat naar voren kwam was dat de knop inloggen niet voor iedereen op een logische plek stond. Ook vonden deelnemers dat er veel menu items waren. Daarbij was het niet altijd duidelijk wat het item inhield. Deze feedback hebben we in het nieuwe design meegenomen.