Belastingen

Op uw bruto pensioenuitkering worden een aantal wettelijke bijdragen ingehouden. Denk hierbij aan loonheffing en bijdrage zorgverzekeringswet.

Loonheffing

Wijzigingen in belastingtarieven en bijdrage Zorgverzekeringswet per 1 januari 2024
De belastingtarieven en bijdrage Zorgverzekeringswet zijn per 1 januari 2024 aangepast. Wij houden deze bedragen in op uw bruto pensioenuitkering. Hierdoor kan uw netto pensioenuitkering lager zijn. Kijk op de website van de Belastingdienst welke tarieven voor u gelden. Welke bedragen wij precies inhouden kunt u lezen op uw pensioenspecificatie. 

Loonheffingskorting wel of niet toepassen
Dit kunt u via Mijn pensioen regelen. Log in op Mijn pensioen en geef via Mijn gegevens door of u wel of geen loonheffingskorting wilt toepassen. 

Aangifte doen over het jaar 2023
Hebt u naast uw pensioen van Pensioenfonds SNS-REAAL nog een ander inkomen? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk bij uw aangifte over 2023 belasting moet bijbetalen. Of dat u minder belasting terugkrijgt dan u verwacht. Dit komt doordat u dan mogelijk in een hoger belastingtarief valt. U vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst.

Premie zorgverzekeringswet

Welk bedrag betaalt u voor uw ziektekostenverzekering?
De kosten voor uw ziektekostenverzekering bestaan uit twee delen.

  • U betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op uw pensioenuitkering.

De bijdrage Zvw die u moet betalen is verlaagd naar 5,32% (was in 2023 5,43%)

  • De bijdrage Zvw betaalt u over uw pensioenuitkering en uw AOW-uitkering.
  • Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 71.628,- in 2024. Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. Het bedrag dat te veel is ingehouden krijgt u later via uw aangifte terug van de Belastingdienst.

AOW en WAO/WIA-uitkering

Ontvangt u ook AOW?
Ontvangt u ook AOW van de overheid? Houdt u er dan rekening mee dat de AOW-bedragen elk jaar veranderen. Hoeveel AOW u ontvangt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de AOW-bedragen van 2024.

Ontvangt u nog géén AOW?
Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op svb.nl kunt u berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Ontvangt u naast uw pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?
Het UWV past deze uitkering per 1 januari 2024 aan. Kijk op de website van het UWV voor de WAO-WIA bedragen van 2024.