Nieuws

Dekkingsgraad 31 oktober 2021: 114,7%

3 december 2021

In oktober daalde de marktrente licht, hierdoor stegen onze pensioenverplichtingen in waarde. Tegelijkertijd nam ons pensioenvermogen toe. Dit kwam omdat zowel onze aandelenbeleggingen, als onze vastrentende beleggingen in waarde toenamen. Doordat ons pensioenvermogen sterker steeg dan de pensioenverplichtingen, steeg de dekkingsgraad licht. De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds steeg licht van 114,6% naar 114,7%.

De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het verhogen of verlagen van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad steeg in oktober van 112,8% naar 113,3%.