Nieuws

Extra indexatie van de pensioenen in 2022: hoe zit dat bij ons?

1 september 2022

Per 1 juli 2022 geeft de wet meer ruimte aan pensioenfondsen om pensioenen te kunnen indexeren. Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt weten of dit leidt tot extra indexatie van uw pensioen.

Wat is indexatie?

Het pensioenfonds mag de pensioenen verhogen als de financiële positie daarvoor ruimte biedt. Het verhogen van de pensioenen noemen we ook wel indexatie. Dit gebeurt normaal gesproken één keer per jaar, per 1 januari. De pensioenwetgeving stelt grenzen aan de indexatie die een pensioenfonds jaarlijks maximaal mag toekennen. Begin 2022 hebt u op basis van die regels indexatie ontvangen.

Grenzen voor indexatie verruimd

Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel zijn de grenzen voor indexatie per 1 juli 2022 verruimd. Arbeidsvoorwaardelijke partijen (werkgever en werknemersverenigingen) moeten dan wel dit jaar de intentie uitspreken om de pensioenen die zijn opgebouwd in de huidige regeling straks om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt ‘invaren’ genoemd.

Positie Pensioenfonds SNS-REAAL

Omdat onze cao-partijen (Athora en De Volksbank) nog geen nieuwe regeling hebben vastgesteld en wij ook nog geen besluit tot invaren kunnen nemen, kunnen wij niet van deze wettelijke mogelijkheid gebruik maken.