Nieuws

Pensioenen per 1 januari 2022 met 0,98% verhoogd

20 december 2021

Wij proberen uw pensioen jaarlijks te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie en heeft als doel de waarde van uw pensioen op de langere termijn te waarborgen. Per 1 januari 2022 verhogen wij de pensioenen van alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden met 0,98%.

In de huidige pensioenregeling geldt een voorwaardelijke indexatie. Dat betekent dat we de pensioenen alleen kunnen verhogen wanneer de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. De financiële positie meten we aan de hand de beleidsdekkingsgraad . Om de pensioenen te mogen verhogen moet deze per 31 oktober hoger dan 110% zijn. Op deze datum bedroeg onze dekkingsgraad 113,3%. Hierdoor konden we de pensioenen gedeeltelijk verhogen.

De Consumentenprijsindex (CPI oktober - oktober) van het CBS, onze maatstaf voor indexatie, is 3,42 %. Doordat we meerdere jaren niet (volledig) hebben kunnen indexeren is er een indexatieachterstand. 

Veelgestelde vragen

In de meeste gevallen niet. Alleen wanneer u in één of meerdere oude pensioenregelingen recht hebt op onvoorwaardelijke indexatie. Dan komt dit te vervallen. Per 1 januari 2022 neemt u alleen nog deel aan de huidige pensioenregeling waarin de pensioenen alleen nog worden verhoogd als de financiële situatie van het pensioenfonds dat toelaat. Ter compensatie verhogen we uw pensioen direct.