Nieuws

Dekkingsgraad per 30 september 2018 gestegen (115,1%)

26 oktober 2018

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo september (115,1%) gestegen ten opzichte van ultimo augustus (114,6%).

De nominale dekkingsgraad is gestegen met 0,5%-punt wat is te verklaren door:

  • De gemiddelde marktrente is gestegen met ongeveer 0,06% en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gedaald met ruim  € 32 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) daalde met circa € 23 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad). De obligaties en de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde in verband met de gestegen lange rente. De aandelen lieten een lichte stijging zien in deze maand.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,1%-punt gedaald naar 115,5%. Dit is hoger dan de per 30 juni 2018 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (113,5%). Het fonds heeft dus een reserveoverschot.

Klik hier voor meer informatie over de financiële situatie.