Nieuws

Dekkingsgraad in 2018 gedaald

23 januari 2019

Het pensioenfonds heeft 2018 afgerond met een dekkingsgraad van 109,7%. Eind 2017 bedroeg deze nog 115,9%. De teruggang is vooral veroorzaakt door de sterk gedaalde rente en aandelenkoersen in het laatste kwartaal van 2018.

Waar in 2017 de portefeuille van het pensioenfonds nog een positief beleggingsresultaat liet zien van 1,74%, was het resultaat over 2018 licht negatief: -/-0,52%. Dit komt vooral door een negatieve performance van de aandelenportefeuille (-/-8,26%) en de categorie Vastrentende waarden Alternatives (-/- 5,92%; obligaties met een hoger risicoprofiel). Daarnaast leidde de daling van de rente tot een verhoging van de verplichtingen waardoor de dekkingsgraad ook negatief is beïnvloed. Door vast te houden aan het beheerste en stabiele balansrisicomanagementbeleid heeft het fonds de verliezen beperkt.

Naast de gevolgen van aandelenkoers- en renteontwikkelingen daalde de dekkingsgraad met ongeveer 0,85% als gevolg van de toegekende indexatie.