Cookies op de website

Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Akkoord

Nieuws Pensioenen per 1 januari 2019 met 0,8% verhoogd

24-01-2019

Goed nieuws voor alle deelnemers. Op 1 januari 2019 heeft het pensioenfonds de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen met 0,8% verhoogd.
Het bestuur van het pensioenfonds streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te verhogen en zo veel mogelijk waardevast te houden. Dit heet ‘indexatie’. Jaarlijks besluit het bestuur of een verhoging mogelijk is en zo ja, met hoeveel. Hiervoor gelden strikte voorwaarden. Dit om ervoor te zorgen dat de pensioenen niet alleen nu kunnen worden verhoogd, maar dat ook jongere deelnemers in de toekomst nog indexatie mogen verwachten.

In het laatste kwartaal van 2018 was er veel onrust op de financiële markten. Niet alleen de rente daalde sterk, ook de aandelenkoersen gingen onderuit. De dekkingsgraad van het pensioenfonds (de graadmeter voor de financiële positie) had hieronder te lijden. Desondanks was er enige ruimte voor indexatie. De inflatie over 2018 bedroeg 2,1%. Het pensioenfonds kan hier 38% van compenseren. Op 1 januari 2019 zijn de pensioenuitkeringen en aanspraken dan ook met 0,8% verhoogd. Volledige indexatie is pas mogelijk vanaf een dekkingsgraad van meer dan 124%.

De deelnemers met een afwijkende indexatieregeling op basis van oude reglementen ontvangen apart een indexeringsbericht.

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage