Nieuws

Dekkingsgraad per 31 december 2018 gedaald (109,7%)

22 januari 2019

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo december (109,7%) gedaald ten opzichte van ultimo november (112,8%*).

De nominale dekkingsgraad is gedaald met 3,1%-punt wat is te verklaren door:

  • De gemiddelde marktrente is gedaald met ongeveer 0,09%-punt en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gestegen met € 76 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) daalde met circa € 6,5 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad). Na een herstel van de aandelenbeurzen in november gingen de aandelenbeurzen in december opnieuw onderuit, de maandperformance voor aandelen was (- 5,81%). Met name door de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico), deze lieten een stijging in waarde zien in verband met de gedaalde lange rente, bleef het verlies van de totale portefeuille in de maand december beperkt tot -0,17%.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,5%-punt gedaald naar 114,4%*. Dit is hoger dan de per 30 september 2018 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (113,5%). Het fonds heeft dus een beperkt reserveoverschot.

*: in december 2018 zijn de dekkingsgraden van de eerdere maanden in 2018 herrekend i.v.m. een kleine correctie van de kasstromen (-0,2%). Deze correctie is ook doorgevoerd in de beleidsdekkingsgraad van december.

Zie voor meer informatie