Nieuws

Beleidsdekkingsgraad maart 2022

24 april 2022

De beleidsdekkingsgraad steeg licht in maart namelijk van 114,0% naar 114,2%. De actuele dekkingsgraad steeg in maart van 112,6% naar 115,5%. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

In maart steeg de marktrente waardoor onze pensioenverplichtingen fors daalden in waarde. In combinatie met de dalende matchingportefeuille, door de gestegen rentes, daalde de totale waarde van de beleggingsportefeuille. De returnportefeuille steeg licht. Omdat de pensioenverplichtingen sterker daalden dan de totale waarde van de beleggingsportefeuille steeg de actuele dekkingsgraad van 112,6% naar 115,5%.