Nieuws

Beleidsdekkingsgraad april 2022

23 mei 2022

Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie). De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. De actuele dekkingsgraad is de maandelijkse dekkingsgraad (UFR).

De beleidsdekkingsgraad steeg van 114,2% in maart naar 114,4% in april.

Mede door aanhoudende inflatie stijgt de marktrente inmiddels al maanden. In april eveneens, door de forse rentestijging daalden onze pensioenverplichtingen hard in waarde. Ook de vastrentende waarden en dus de matchingportefeuille, namen sterk in waarde af. Daarnaast rendeerden de aandelen ook negatief doordat er nog veel onzekerheid heerst op de aandelenmarkten ten gevolge van de situatie in Oekraïne, inflatie, rentestijgingen en het beleid van de Centrale Banken. Echter, het pensioenvermogen daalde minder sterk dan onze technische verplichtingen. Dit resulteerde in een uiteindelijke stijging van de actuele dekkingsgraad van 115,5% in maart, naar 117,5% in april.