Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juni 2022 114,9%

2 augustus 2022

De beleidsdekkingsgraad nam in juni met 0,2%-punt toe, van 114,7% naar 114,9%. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

De stijgende trend van de rente blijft maar doorgaan en de FED heeft in juni haar rente ook zeer fors verhoogd, waarmee de trend nog zeker niet gestopt is. Door de steeds stijgende rente daalden de verplichtingen opnieuw sterk. Zowel de vastrentende waarden als de aandelen daalden in juni. De daling van de beleggingen was sterker dan de daling van de verplichtingen. Dit resulteerde in een uiteindelijke daling van de dekkingsgraad (UFR) van 118,1% in mei naar 117,0% in juni.