Nieuws

Straks een nieuwe keuze bij pensionering: in één keer maximaal 10% van uw pensioen ontvangen

16 augustus 2022

Als u met pensioen gaat, hebt u een aantal keuzes. Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel om hier een keuze aan toe te voegen. Namelijk de mogelijkheid om op het moment dat u met pensioen gaat maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen in één keer te ontvangen. Hier worden wel de gebruikelijk belastingen en premies op ingehouden. Ook kan het opnemen van een deel van uw ouderdomspensioen (Bedrag ineens) gevolgen hebben voor uw belastingen en eventuele toeslagen. Zodra de wet aangenomen is zullen wij u daar uitgebreid verder informeren. En uiteraard wordt door opname van een bedrag ineens uw maandelijkse pensioen (maximaal) 10% lager.

De verwachting is dat dit wetsvoorstel vanaf 1 juli 2023 van kracht wordt. Dit betekent dat u van deze keuze gebruik kunt maken als u op of na 1 juli 2023 met pensioen gaat. Pas als het wetsvoorstel is behandeld door de Tweede Kamer is deze datum zeker. Het kan dus ook later worden.

Update 05/07/2023: De verwachte ingangsdatum van ‘Bedrag ineens’ is uitgesteld naar 1 juli 2024. Deze ingangsdatum is ook nog niet zeker. Het wetvoorstel moet namelijk nog worden goedgekeurd door zowel de Eerste als de Tweede Kamer.