Nieuws

Straks een nieuwe keuze bij pensionering: in één keer maximaal 10% van uw pensioen ontvangen

16 augustus 2022

Als u met pensioen gaat, hebt u een aantal keuzes. Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel om hier een keuze aan toe te voegen. Namelijk de mogelijkheid om op het moment dat u met pensioen gaat maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen in één keer te ontvangen.

De verwachting is dat dit wetsvoorstel vanaf 1 juli 2023 van kracht wordt. Dit betekent dat u van deze keuze gebruik kunt maken als u op of na 1 juli 2023 met pensioen gaat. Pas als het wetsvoorstel is behandeld door de Tweede Kamer is deze datum zeker. Het kan dus ook later worden.

Meer informatie volgt later dit jaar

Zodra het wetsvoorstel is aangenomen en de ingangsdatum zeker is, bieden we u meer informatie over deze nieuwe keuze. Ook kunt u dan berekeningen maken in Mijn Pensioen.