Nieuws

Beleidsdekkingsgraad bedraagt 117,2% per eind maart 2023

28 april 2023

De beleidsdekkingsgraad is in maart gelijk gebleven. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

De rente is in de afgelopen maand gedaald. Door de gedaalde rente stegen de verplichtingen en de vastrentende waarden inclusief derivaten. De waarde van de aandelen daalde. Uiteindelijk resulteerde dit in een daling van de dekkingsgraad (UFR) van 117,9% naar 115,6%