Nieuws

Wij zoeken een lid Raad van Toezicht per 31 januari 2024

1 mei 2023

Pensioenfonds SNS Reaal heeft een vacature in de Raad van Toezicht (RvT). De RvT oefent toezicht uit op het bestuur en staat het bestuur met raad en daad terzijde. De RvT is ook gesprekspartner van het bestuur. Alle leden van de RvT handelen steeds in het belang van de doelstelling van het pensioenfonds, zonder specifieke opdracht en onafhankelijk van welk ander belang ook.

Pensioenfonds SNS Reaal staat voor grote uitdagingen op het gebied van strategie, toekomst en nieuwe wetgeving (Wtp). Als onafhankelijk en kritisch lid draagt u bij aan de transparante en professionele handelswijze van de RvT. U houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en ook op de uitvoering van de strategie van het fonds.

Algemene functie eisen individuele leden

  • Affiniteit met de doelstellingen van Pensioenfonds SNS Reaal.
  • Algemeen bestuurlijke kwaliteit en ervaring.
  • Benodigde deskundigheid, zoals pensioenfonds-technische kennis op minimaal niveau A.
  • Strategisch inzicht, communicatief vaardig en een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
  • Geen enkele binding met het pensioenfonds of bij de aangesloten ondernemingen.
  • Ervaring met complexe verandertrajecten in een politiek gevoelige omgeving is een pré.

De volledige profielschets vindt u hier.

samenwerken in groep

Tijdsbesteding

De RvT houdt vijf tot zeven keer per jaar een reguliere vergadering. Daarnaast hebt u overleg met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, met sleutelfunctiehouders, de organisaties waar taken aan zijn uitbesteed en met externe adviseurs. De totale tijdsbesteding bedraagt ongeveer 100 uur per jaar. Hier hoort ook nog één studiedag per jaar bij.

Beloning

De vergoeding voor een lid van de RvT bedraagt € 15.700,- per jaar.

Benoeming

De leden van de RvT worden benoemd door het bestuur van het fonds op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en onder voorbehoud van instemming door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). De leden moeten voldoen aan de geschiktheidseisen van DNB.

Reageren op deze vacature

Bent u geïnteresseerd in deze functie en hebt u daarvoor ook de benodigde tijd beschikbaar? Stuur dan uw CV en een motivatiebrief naar info@pensioenfondssnsreaal.nl . Dit kan tot uiterlijk 1 augustus 2023. Als u vragen hebt over de vacature kunt u contact opnemen met Sybrand Nauta, bereikbaar via telefoonnummer 06 535 448 77.