Nieuws

Actief zijn in je eigen pensioenfonds? Meldt je aan voor het verantwoordingsorgaan

21 oktober 2018

Wil jij graag actief meepraten over diverse pensioenonderwerpen en je oordeel kunnen geven over het beleid dat door het bestuur van het pensioenfonds wordt gevoerd en de keuzes die voor de toekomst worden gemaakt? Dan is het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds zeker iets voor jou!

Wat is het verantwoordingsorgaan?
Het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt alle bij het pensioenfonds betrokken deelnemers en werkgevers. Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het door het bestuur gevoerde beleid en geeft het bestuur advies over allerlei aangelegenheden en over bepaalde voorgenomen besluiten. Daarbij bekijkt het VO met name of het bestuur de belangen van alle mensen die bij het fonds pensioen opbouwen of hebben opgebouwd heeft afgewogen.

Daarnaast draagt het verantwoordingsorgaan bestuursleden namens de deelnemers en de pensioengerechtigden voor.

Wat bieden we je?
Als lid van het verantwoordingsorgaan krijg je te maken met diverse vraagstukken waar je een mening over moet vormen. Het biedt je daarmee een verbreding van je blikveld en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Daar waar nodig bieden we je de mogelijkheid om hiervoor opleidingen te volgen.

Welke kandidaten zoekt het pensioenfonds?

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit werknemers van de Volksbank en VIVAT en ex-werknemers die een pensioen ontvangen van Pensioenfonds SNS REAAL. In verband met het aflopen van de (eerste) zittingstermijn van de huidige gepensioneerde leden en de medewerkers van VIVAT zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om met multidisciplinaire vraagstukken bezig te zijn en medeverantwoordelijk willen zijn voor het wel en wee van ons pensioenfonds. Bekijk hier de volledige profielschets.

Er zijn 3 plaatsen beschikbaar namens de gepensioneerden en 2 namens de werknemers van VIVAT. Als er meer geschikte kandidaten zich aanmelden, dan zullen verkiezingen worden uitgeschreven.

Over pensioenfonds SNS REAAL
Pensioenfonds SNS REAAL voert de pensioenregeling uit voor zo’n 20.000 (oud) medewerkers van de Volksbank en VIVAT en beheert een vermogen van ruim 3 miljard Euro.

Meer informatie en opgeven?
Wil jij je kandidaat stellen om actief deel te nemen in het verantwoordingsorgaan? Stuur dan per email je CV en je motivatie, vóór 15 november 2017 naar het pensioenfonds

info@pensioenfondssnsreaal.nl. Ook als  je vragen hebt over de functie, stuur dan even een mail naar info@pensioenfondssnsreaal.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.