Nieuws

Waardeoverdracht? Let goed op de voor- en nadelen!

21 oktober 2018

Als je van baan verandert, kun je het pensioen dat je bij je vroegere werkgever hebt opgebouwd meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dit heet ‘waardeoverdracht’. Is het verstandig om te doen? Niet altijd. Hieronder zetten we op een rij waarop je moet letten.

Of je je opgebouwde pensioen meeneemt naar je nieuwe pensioenuitvoerder, bepaal je zelf. Die keuze is best lastig, en dat snappen we. Graag geven we je een paar tips.

Het is natuurlijk overzichtelijk en gemakkelijk om pensioenen die je bij vroegere werkgevers hebt opgebouwd onder te brengen bij één pensioenuitvoerder. Bij elke baanwisseling neem je dan je opgebouwde pensioen mee. Zo krijg je later pensioen van één uitvoerder en niet van meerdere tegelijk. Dat is op zich een goede reden voor waardeoverdracht.

Maar is waardeoverdracht voor jou ook gunstig? Of is het juist beter om ervan af te zien? Om dit te bepalen, moet je de oude pensioenregeling en de regeling van je nieuwe werkgever vergelijken. De volgende vragen kunnen je helpen. Let er daarbij op dat het wel of niet meenemen van je pensioen ook afhankelijk kan zijn van je persoonlijke situatie of voorkeur.

Wat krijg je in de oude en nieuwe pensioenregeling?
Krijg je in de nieuwe regeling eerder of later pensioen dan in de oude regeling of is de pensioenleeftijd gelijk?

Krijgen je partner en je eventuele kinderen een uitkering als jij overlijdt, oftewel is er een partnerpensioen en een wezenpensioen? En is dat een partnerpensioen en wezenpensioen op risicobasis (dit vervalt als je uit dienst treedt) of wordt dit pensioen opgebouwd?

Hoe bouw je pensioen op?                                        
Is sprake van een middelloonregeling? Dan staat op je pensioenoverzicht wat de te bereiken jaarlijkse pensioenuitkering is. Dit is ook het geval bij een eindloonregeling (komt niet veel meer voor).

Bij een beschikbare premieregeling is de premie het uitgangspunt. Deze wordt belegd en op de pensioendatum wordt met het opgebouwde kapitaal een pensioen aangekocht. De hoogte van het te bereiken pensioen is afhankelijk van de beleggingsrendementen en de pensioentarieven op de pensioendatum en daardoor (veel) minder zeker dan bij een middelloonregeling.

Hoe zeker is je pensioen?
Hoeveel pensioen je uiteindelijk krijgt, is vrijwel nooit te zeggen. Wel kan je nagaan of de pensioenen jaarlijks worden aangepast aan de prijsstijging (indexatie) en of dat in het verleden ook is gebeurd (geldt alleen voor middelloonregelingen).

Hierbij is vaak de financiële situatie van de pensioenuitvoerders van belang. Dit bekijk je door de dekkingsgraad met elkaar te vergelijken. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter de financiële situatie is. Als de dekkingsgraad van een pensioenuitvoerder beneden de 100% ligt, mag er zolang dat het geval is geen waardeoverdracht plaatsvinden.