VO verkiezingen

Ons pensioenfonds is op zoek naar nieuw leden van het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan (VO) vertegenwoordigt alle bij het pensioenfonds betrokken deelnemers en werkgevers. Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het door het bestuur gevoerde beleid en geeft het bestuur advies over allerlei aangelegenheden en voorgenomen besluiten. Daarbij bekijkt het VO met name of het bestuur de belangen evenwichtig behartigt van alle mensen die bij het fonds pensioen opbouwen of hebben opgebouwd.

We zijn op zoek naar:

  • Vier gepensioneerden leden
  • Twee Athora collega's 

Hieronder stellen de drie kandidaten voor de zetels voor Athora collega's zich voor.

Martin Biemond

''Ik ben Martin Biemond (1975), woonachtig in Kamerik en binnen Athora Netherlands werkzaam bij Finance als Reporting Specialist. Ik vind het leuk en belangrijk om mij naast mijn werk ook op een andere manier in te zetten voor mijn collega’s en pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor ons.

Waarom ben ik kandidaat?
Sinds 2010 ben ik al betrokken bij ons pensioenfonds, eerst als lid van de Raad van Deelnemers en later als lid van het Verantwoordingsorgaan. In deze jaren heb ik gemerkt dat je door het bestuur kritisch uit te dagen zo namens alle deelnemers belangrijk kunt zijn. Je hebt zo invloed op de kwaliteit van de afwegingen die het bestuur maakt bij haar besluiten in het belang van alle deelnemers. Door het nieuwe pensioenakkoord moeten er in de komende periode belangrijke besluiten worden genomen door het pensioenfonds, dus een goed Verantwoordingsorgaan is dan ook van groot belang.

Waarom moet u op mij stemmen?
Met mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan in de afgelopen jaren bij het pensioenfonds en mijn expertise, verwacht ik zinvol mijn steentje bij te kunnen dragen voor een goede uitvoering van de taken van het Verantwoordingsorgaan, dus stem op mij.''

 

Harmen Hessels

''Mijn naam is Harmen Hessels, woonachtig in Uithoorn met mijn vrouw en twee kinderen. Ik werk nu ruim 20 jaar bij Athora en rechtsvoorgangers in diverse (actuariële) functies. Als afgestudeerd actuaris werk ik nu op de rapportage afdeling waar onder meer de solvabiliteit van ons bedrijf wordt vastgesteld.

Waarom ben ik kandidaat?
Ik heb mij kandidaat gesteld om een aantal redenen, ten eerste vind ik pensioen, en alles er om heen, zeer interessant vanwege het maatschappelijke en technisch perspectief. Daarnaast wordt er in de nabije toekomst een nieuw pensioenstelsel uitgerold waarbij een groot aantal keuzes gemaakt moeten worden, door diverse partijen, met mogelijk grote gevolgen voor ons pensioen. Als lid van het Verantwoordingsorgaan heb je de mogelijkheid om over een aantal van die keuzes kritisch mee te denken. Waarbij aspecten als belangenafwegingen en evenwichtigheid belangrijke elementen zijn.

Waarom moet u op mij stemmen?
Omdat in de komende periode belangrijke keuzes moeten worden gemaakt is het belangrijk dat er geschikte en betrokken mensen in het Verantwoordingsorgaan zitten. Doordat ik al een aantal jaren meedraai in het Verantwoordingsorgaan ken ik ons pensioenfonds goed. Ook ben ik goed op de hoogte van de voorgestelde wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel en wat dat mogelijk betekent voor ons pensioenfonds. Mochten jullie dan ook vragen hebben dan kunnen jullie mij altijd bereiken.''

Mart de Reuver

''Ik ben Mart de Reuver, sinds 2017 werkzaam bij Zwitserleven als internal accountmanager bij Account Team 3. Mijn rol is om de Adviseur en Werkgever te helpen met oplossingen waardoor ze kiezen voor Zwitserleven als pensioenuitvoerder.

Waarom ben ik kandidaat?
Ik vind het leuk om inhoudelijk met pensioen bezig te zijn en wil graag ook een bijdrage leveren aan onze eigen pensioenregeling. Zeker in deze tijd nu er veel veranderingen (WTP en mogelijk wijzigen van onze eigen pensioenregeling) aan zitten te komen.

Waarom moet u op mij stemmen?
Het belangrijk om het beleid en de voorstellen van het bestuur van ons pensioenfonds kritisch te beoordelen. Hiervoor wil ik mij graag inzetten!''