Pensioen 123 Laag 1

Hoe bouwt u pensioen op?

Op drie manieren

 U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds SNS REAAL. Dit pensioen bouwt u op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Middelloon

Ieder jaar bouwt u over uw salaris een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo in totaal opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u over een gedeelte van uw loon tot € 114.866,- (bedrag 2022). Over € 14.802,- bouwt u in 2022 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het loon tot € 114.866,- min het drempelbedrag bouwt u in 2022 bij de Volksbank maximaal 1,30% aan pensioen op en bij Athora bouwt u maximaal 1,12% aan pensioen op. 

Premie

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betalen u en uw werkgever samen de premie. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.