Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Kerncijfers

Deelnemers

           

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Actieve deelnemers

5.176 

5.252

5.523

6.341

6.636

6.710

Pensioengerechtigden

4.072

3.989

3.829

3.678

3.567

3.420

Gewezen deelnemers

11.034

10.569

10.295

9.378

8.939

8.066

Totaal

20.282

19.810

19.647

19.397

19.142

18.196

             

Beleggingsportefeuille

           

(in miljoenen euro's)

2019

2018

2017

2016

  2015

2014

Vastgoedbeleggingen

178,7

      165,8

      46,1

 - 

 - 

 - 

Aandelen

855,6

    629,3

    686,3

     733,7

     564,3

     562,4

Vastrentende waarden

2.786,2

  2.459,4

  2.615,7

  2.430,6

   2.353,5

   2.295,0

Derivaten

131,3

      99,2

      25,7

     141,8

 4,4- 

       91,6

Totaal

3.951,8

3.353,7

3.373,8

3.306,1

2.917,8

2.949,0

             

Rendement op de portefeuille

           

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Rendementbijdrage Matching portefeuille

Rendementbijdrage Return portefeuille

Rendementbijdrage overlay (derivaten)

Rendement totale portefeuille

5,9%

6,3%

5,4%

17,6%

1,0%

-2,2%

0,7%

-0,5%

0,4%

3,8%

-2,5%

1,7%

3,7%

3,8%

5,0%

12,5%

0,2%

0,5%

-2,6%

-1,9%

11,0%

3,3%

4,6%

18,9%

             

Premie

           

(in miljoenen euro's)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Feitelijke premie

73,7

75,8

79,3

86,0

79,4

82,5

Zuivere kostendekkende premie

74,8

76,4

93,0

88,1

82,7

75,8

Gedempte kostendekkende premie

n.v.t.

n.v.t.

79,1

81,0

49,5

58,7

             

Ontwikkeling dekkingsgraad

           

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Beleidsdekkingsgraad

110,5%

114,5%

114,5%

108,5%

112,5%

121,2%

Vereiste (nominale) dekkingsgraad

113,2%

113,4%

114,4%

112,7%

112,6%

109,6%

Minimum vereiste dekkingsgraad

104,3%

104,3%

104,3%

104,3%

104,3%

104,3%

Dekkingsgraad (o.b.v. UFR)

111,7%

110,0%

115,8%

112,4%

109,6%

118,0%

Dekkingsgraad (o.b.v. marktrente)

106,1%

107,2%

112,5%

106,9%

104,9%

105,2%

 

 

Kengetallen uitvoeringskosten

           

 

2019 

2018

2017

2016

2015

2014

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (in €)

Vermogensbeheerkosten % van gem. belegd vermogen

Transactiekosten % van het gem. belegd vermogen

Aantal actieven en pensioengerechtigden

Gemiddelde belegd vermogen (in miljoenen euro's)

348

0,26%

0,05%

9.248

3.894

321

0,26%

0,08%

9.241

3.385

312

0,22%

0,14%

9.352

3.317

289

0,20%

0,14%

10.019

3.318

366

0,20%

0,15%

10.203

3.049

324

0,24%

0,17%

10.130

2.756

 

 

Toelichting kengetallen uitvoeringskosten

         

De kosten van het pensioenfonds zijn gesplitst naar kosten pensioenbeheer en kosten vermogensbeheer. Dit komt tot uiting in de kengetallen waarbij de pensioenuitvoeringskosten gerelateerd worden aan het aantal actieve en pensioengerechtigde deelnemers (uitgedrukt in euro’s per deelnemer) en waarbij de vermogensbeheer- en transactiekosten gerelateerd worden aan het gemiddelde belegd vermogen (uitgedrukt in % van het gemiddeld belegd

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage