Uitbestedingsbeleid

Uitbestedingsbeleid

Het pensioenfonds heeft ervoor gekozen om een deel van de activiteiten aan anderen uit te besteden. Een belangrijk argument om te kiezen voor uitbesteding is dat een gespecialiseerde partij bepaalde werkzaamheden beter en/ of voor een lagere prijs kan uitvoeren, doordat zij dit voor meerdere partijen doen.

Ondanks dat werkzaamheden zijn uitbesteed aan andere partijen, blijft het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering. Het selecteren van uitvoerders is dan ook een zorgvuldig proces. Nadat werkzaamheden zijn uitbesteed, vindt vanuit het pensioenbureau continue monitoring plaats op deze werkzaamheden. Partijen voorzien het fonds van adequate en actuele management informatie en geven ieder kwartaal in control verklaringen af.

Blue Sky Group en Nationale Nederlanden Investment Partners

Jaarlijks wordt de samenwerking met de partijen geëvalueerd en wordt de kwaliteit van de dienstverlening door het bestuur beoordeeld. Het bestuur heeft het beleid rondom uitbesteding vastgelegd in het beleidsplan uitbesteding.

De belangrijkste partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed zijn:

Blue Sky Group
Bij Blue Sky Group werkt een groep medewerkers specifiek voor ons pensioenfonds. Zij verzorgen de pensioen- en deelnemersadministratie en verzorgen de financiële administratie en actuariële verslaglegging. Deelnemers kunnen met individuele vragen contact opnemen met de afdeling pensioenservice

Nationale Nederlanden Investment Partners
Nationale Nederlanden Investment Partners (NN IP) te Den Haag is aangesteld als fiduciair dienstverlener van het pensioenfonds. NN IP draagt daarbij zorg voor de uitvoering en de rapportage van het integrale balansrisicomanagement en vermogensbeheer van het fonds. NN IP adviseert het fonds met betrekking tot de matching van de beleggingen en aanvullende risicoafdekkingen van het fonds met de pensioenverplichtingen van het fonds. NN IP beheert daarnaast een deel van de Matchingportefeuille. NN IP en het met haar gelieerde Altis zijn verantwoordelijk voor de selectie en monitoring van de beleggingen in beleggingsfondsen in de Matching- en de Returnportefeuilles (liquiditeiten, hypotheken, aandelen, vastgoed, hoogrentende obligaties). NN IP verricht deze activiteiten op basis van het Strategische Beleggingsbeleid van het fonds, dat door het bestuur wordt vastgesteld.