Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Integriteitsbeleid

Pensioenfonds SNS REAAL draagt zorg voor de pensioenen van ongeveer 20.000 deelnemers. Deze deelnemers moeten er op kunnen vertrouwen dat het bestuur van het pensioenfonds de werkzaamheden op integere wijze uitvoert. Het gaat immers om “hun geld”. Hoewel integriteit voor een belangrijk deel in de mens zelf zit, heeft het pensioenfonds een integriteitsbeleid opgesteld, waarin is vastgelegd hoe het integer handelen wordt geborgd.

Aan dit beleid ligt een uitgebreide systematische risicoanalyse ten grondslag. Deze analyse wordt periodiek herhaald en geüpdatet. Naast een integriteitsbeleid heeft het fonds ook een eigen gedragscode waaraan een ieder die bij het fonds is betrokken is onderworpen.

Enkele belangrijke en voor de deelnemers herkenbare doelstellingen van het integriteitsbeleid zijn:

  • Het voorkomen van fraude en belangenverstrengeling;
  • Het vertrouwelijk omgaan met gegevens van deelnemers;
  • Het fonds beschikt over een beheerst beloningsbeleid.

Maar er zijn meer zaken die onder integriteit vallen. In onderstaand beleidsdocument wordt verder uitgewerkt wat wordt verstaan onder integriteit en welke maatregelen het fonds heeft getroffen om dit te borgen.

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage