Financieel crisisplan

Financieel crisisplan

Het bestuur heeft een beleidsplan Financiële crisis op- en vastgesteld. De essentie daarvan komt neer op een beschrijving van de maatregelen die het bestuur op korte termijn effectief zou kunnen inzetten in geval van een financiële crisis. In het crisisplan wordt ook aangegeven onder welke omstandigheden sprake is van een financiële crisis, welke acties dan door wie uitgevoerd moeten worden en op welke wijze. Ook wordt ingegaan op de effectiviteit van de verschillende sturingsmiddelen. Hierbij wordt opgemerkt dat het bestuur in een crisissituatie altijd op het moment zelf zal besluiten wat de beste handelwijze is; het beleidsplan Financiële crisis kan daarbij een goede leidraad zijn.

Bijlage Grootte
969.2 kB