Pensioen 123 Laag 2

Partner- en wezenpensioen

U bouwt ook partner- en wezenpensioen op

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen. Dit is het geval als u:

  • Getrouwd bent;
  • Een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
  • Een notarieel samenlevingscontract hebt en langer dan een jaar samenwoont volgens de Basisregistratie Personen (BRP).

Partner- en wezenpensioen

Het partnerpensioen is standaard 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij Pensioenfonds SNS REAAL pensioen zou opbouwen.  Als uw partnerpensioen minder is dan 70%, kunt u dit na uw ontslag of bij uw pensionering wijzigen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner het partnerpensioen waarvoor u op uw pensioendatum of ontslagdatum hebt gekozen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen is altijd 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot de 1ste dag van de maand volgend op de 18de verjaardag van het kind. Als uw kind een voltijdse opleiding volgt of als uw kind gehandicapt is, wordt de uitkering tot uiterlijk zijn/haar 27ste jaar voortgezet.

Vrijwillig aanvullend tijdelijk partnerpensioen (TPP)

U kunt voor uw partner een aanvullend tijdelijk partnerpensioen afsluiten. Dit pensioen wordt ook een Anw-hiaatpensioen genoemd. Een Anw-hiaat ontstaat wanneer uw partner geen Anw-uitkering van de overheid ontvangt. Dit kan voor uw partner een behoorlijk inkomensverlies betekenen.

Wilt u zorgen voor een inkomensaanvulling voor uw partner na uw overlijden tot zijn/ haar AOW-leeftijd? Dan kunt u een extra verzekering afsluiten bij het pensioenfonds.

U betaalt hier ook een extra premie voor. De premie die u betaalt hangt af van uw leeftijd. 

Lees meer over het TPP

TPP vervalt als u uit dienst gaat

Er is een partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij uw werkgever. Dit is het partnerpensioen dat tot de ontslagdatum is opgebouwd. U kunt op uw pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen laten omzetten naar een partnerpensioen. Dat kan maximaal in de verhouding 100:70. 

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of minimaal 45% arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Let op: Het vrijwillige aanvullend partnerpensioen vervalt op het moment dat u uit dienst gaat.

Veelgestelde vragen over partner- en wezenpensioen

Het partnerpensioen blijft bij ons staan, tenzij u uw pensioen meeneemt naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Na een scheiding heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Uw ex-partner ontvangt dit na uw overlijden. 

Alleen als u minimaal één jaar samenwoont. Stuur ons dan een kopie van uw notarieel samenlevingscontract en een uittreksel van de gemeente via het contactformulier in Mijn pensioen. Uw partner komt in aanmerking voor een partnerpensioen als u minimaal één jaar samenwoont volgens de Basisregistratie Personen (BRP) en als u een samenlevingscontract hebt laten opmaken bij de notaris.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan krijgen wij dat automatisch door via de gemeente. U hoeft dan niets te doen om in aanmerking te komen voor partnerpensioen.

Vragen