Pensioen 123 Laag 2

Opbouwpercentage

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris (tot € 128.810,- in 2023) dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u maximaal 1,875% aan ouderdomspensioen op aan pensioen op. 

Collective Defined Contribution-regeling

Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u in dat jaar een lager percentage aan pensioen op. Dit noemen wij een Collective Defined Contribution (CDC)-regeling. In 2023 geldt een opbouwpercentage voor medewerkers van de Volksbank 1,875% en voor medewerkers van Athora bedraagt dit 1,766%. 

Rekenvoorbeeld opbouwpercentage

Een medewerker van de Volksbank werkt 100% en verdient € 45.000 op jaarbasis. Zijn pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met de franchise (vermindering in verband met je AOW).

In dit geval bedraagt de pensioengrondslag € 45.000 -/- € 16.322 = € 28.678.
In 2023 bouwt hij 1,875% x € 28.678 = € 537,71 ouderdomspensioen op dat ingaat op 68 jaar en levenslang wordt uitgekeerd.

Een medewerker van Athora NL werkt 100% en verdient € 45.000 op jaarbasis. Zijn pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met de franchise (vermindering in verband met je AOW).

In dit geval bedraagt de pensioengrondslag € 45.000 -/- € 16.322 = € 28.678.
In 2023 bouwt hij 1,766% x € 328.678 = € 506,45 ouderdomspensioen op dat ingaat op 68 jaar en levenslang wordt uitgekeerd.

Met het fiscaal maximum opbouwpercentage van 1,875% zou de jaarlijkse pensioenopbouw 1,875% x € 28.678 = € 537,71 zijn. Een verschil van € 31,26 per jaar.

Elk jaar dat het opbouw percentage lager ligt dan 1,875% loopt het verschil tussen wat maximaal mogelijk opgebouwd zou kunnen worden en wat werkelijk opgebouwd wordt verder op.

Veelgestelde vragen over het opbouwpercentage

Nee, de hoogte van het opbouwpercentage is afhankelijk van de premie die wij ontvangen, de rente en de kosten. 

Nee, omdat je later ook AOW ontvangt bouw je over een gedeelte van je loon geen pensioen op. Dit gedeelte noemen we de franchise.  

Door een lager opbouwpercentage bouwt u minder pensioen. U ontvangt dus later minder pensioen.

Vragen