Pensioen 123 Laag 2

Opbouwpercentage

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris (tot € 114.866,- (bedrag 2022)) dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u maximaal 1,875% aan ouderdomspensioen op aan pensioen op. 

Collective Defined Contribution-regeling

Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u in dat jaar een lager percentage aan pensioen op. Dit noemen wij een Collective Defined Contribution (CDC)-regeling. In 2022 geldt een opbouwpercentage voor medewerkers van de Volksbank 1,30% en voor medewerkers van Athora bedraagt dit 1,12%. 

Rekenvoorbeeld opbouwpercentage

Stel, u werkt bij de Volksbank en verdient in 2022 € 45.000. Uw pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met de franchise (vermindering in verband met je AOW). In dit geval bedraagt de pensioengrondslag € 45.000 -/- € 14.802 = € 30.198. In 2022 bouwt u 1,30% x € 30.456 = € 392,57 ouderdomspensioen op dat ingaat op 68 jaar en levenslang wordt uitgekeerd. 

 

Veelgestelde vragen over het opbouwpercentage

  • Nee, de hoogte van het opbouwpercentage is afhankelijk van de premie die wij ontvangen, de rente en de kosten. 

  • Nee, omdat je later ook AOW ontvangt bouw je over een gedeelte van je loon geen pensioen op. Dit gedeelte noemen we de franchise.  

  • Door een lager opbouwpercentage bouwt u minder pensioen. U ontvangt dus later minder pensioen.

Vragen